MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
22.09.2015 08:55:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
21.09.2015 16:32:11 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Archiwum został przeniesiony artykuł Rada Gminy Stanisławów
21.09.2015 16:30:56 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Aktualności został przeniesiony artykuł Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów
21.09.2015 16:29:29 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Komisje Rady Gminy został przeniesiony artykuł Stałe komisje rady gminy
21.09.2015 16:28:31 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Aktualności został przeniesiony artykuł Plan pracy Rady Gminy Stanisławów
21.09.2015 15:34:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykonanie instalacji odgromowej na budynku remizy OSP w Pustelniku
21.09.2015 15:23:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 września 2015 r. do artykułu Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 września 2015 r.
21.09.2015 15:21:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 września 2015 r.
21.09.2015 15:08:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do artykułu Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21.09.2015 r.
21.09.2015 15:05:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21.09.2015 r.
21.09.2015 14:53:34 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kadencja 2010-2014 do kategorii Archiwum został przeniesiony artykuł Komisje Rady Gminy 2010 - 2014
21.09.2015 14:52:31 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kadencja 2010-2014 do kategorii Archiwum został przeniesiony artykuł Rada Gminy 2010 - 2014
21.09.2015 14:51:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy 2010 - 2014
21.09.2015 14:51:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy 2010 - 2014
21.09.2015 14:48:55 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kadencja 2006-2010 do kategorii Archiwum został przeniesiony artykuł Rada Gminy Stanisławów kadencji 2006 – 2010
21.09.2015 14:13:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 - 10 - 2015 r. do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 - 10 - 2015 r.
21.09.2015 14:12:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 - 10 - 2015 r.
18.09.2015 13:14:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o zmianie wniosku do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.10.2015
17.09.2015 10:00:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.12.2015 - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ew. 664, 50/3, 649, 45/2, 663 obr. Rządza, gm. Stanisławów
17.09.2015 09:59:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.12.2015 - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ew. 664, 50/3, 649, 45/2, 663 obr. Rządza, gm. Stanisławów
17.09.2015 09:58:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.11.2015 Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ew. 40/2, 21, 29/1 obr. Lubomin, gm. Stanisławów
17.09.2015 09:56:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.11.2015 Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ew. 40/2, 21, 29/1 obr. Lubomin, gm. Stanisławów
16.09.2015 14:39:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 61/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r.
16.09.2015 14:38:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r.
16.09.2015 14:10:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gmiy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
16.09.2015 14:09:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gmiy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
16.09.2015 14:08:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gmiy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
16.09.2015 14:06:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gmiy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
16.09.2015 10:51:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do planu do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, Pustelnik, gm. Stanisławów
16.09.2015 10:50:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, Pustelnik, gm. Stanisławów
16.09.2015 10:47:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do planu do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, Pustelnik, gm. Stanisławów
16.09.2015 10:46:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, Pustelnik, gm. Stanisławów
15.09.2015 14:35:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2024 do artykułu Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r.
15.09.2015 14:33:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r.
15.09.2015 14:16:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. do artykułu Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.09.2015 14:15:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. do artykułu Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.09.2015 14:14:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2015 r. do artykułu Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.09.2015 14:14:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 do artykułu Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.09.2015 14:10:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.09.2015 13:18:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
15.09.2015 12:31:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Alicja w krainie czarów"
14.09.2015 16:49:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem domu
14.09.2015 16:43:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Utrzymanie czystości nieruchomości
14.09.2015 16:29:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
14.09.2015 16:15:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
14.09.2015 14:05:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
14.09.2015 14:01:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
14.09.2015 13:46:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
14.09.2015 13:38:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
14.09.2015 13:36:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015