MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
10.07.2012 15:18:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Agnieszki Anety Wieczorek za rok 2011
10.07.2012 15:17:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Agnieszki Anety Wieczorek za rok 2011
10.07.2012 15:11:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2011
10.07.2012 15:10:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2011
10.07.2012 15:02:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Hanny Małgorzaty Pietrzyk za rok 2011
10.07.2012 15:01:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Hanny Małgorzaty Pietrzyk za rok 2011
10.07.2012 14:52:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2011
10.07.2012 14:52:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2011
10.07.2012 14:42:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2011
10.07.2012 14:41:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2011
10.07.2012 14:35:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz za rok 2011
10.07.2012 14:34:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz za rok 2011
10.07.2012 14:27:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek za rok 2011
10.07.2012 14:27:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek za rok 2011
10.07.2012 14:10:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Janusza Jacka Wieczorka za rok 2011
10.07.2012 14:09:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Janusza Jacka Wieczorka za rok 2011
10.07.2012 14:03:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2011
10.07.2012 14:02:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2011
10.07.2012 13:51:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2011
10.07.2012 13:50:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2011
10.07.2012 13:41:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak za rok 2011
10.07.2012 13:41:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak za rok 2011
10.07.2012 13:27:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2011
10.07.2012 13:26:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2011
09.07.2012 16:54:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Przyłączanie domów w Stanisławowie do sieci gazowej
09.07.2012 16:53:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instrukcja wypełniania wniosku do artykułu Przyłączanie domów w Stanisławowie do sieci gazowej
09.07.2012 16:53:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przyłączanie domów w Stanisławowie do sieci gazowej
06.07.2012 11:17:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
06.07.2012 11:16:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
06.07.2012 11:16:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
06.07.2012 11:16:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
06.07.2012 11:15:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
06.07.2012 11:13:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
06.07.2012 10:16:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
06.07.2012 10:13:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia do artykułu Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012-2024
06.07.2012 10:10:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012-2024
06.07.2012 10:10:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012-2024
06.07.2012 10:08:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
06.07.2012 10:05:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
06.07.2012 10:04:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
06.07.2012 10:04:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
06.07.2012 10:04:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
06.07.2012 10:03:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
06.07.2012 08:40:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
04.07.2012 13:30:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI (NIE DOTYCZY LASU)
04.07.2012 13:30:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI (NIE DOTYCZY LASU)
04.07.2012 13:27:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku o wycięcie drzew i krzewów do artykułu ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
04.07.2012 13:25:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
03.07.2012 11:00:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz uprawnionych osób do artykułu Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
03.07.2012 10:59:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów