MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.07.2012 10:59:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
02.07.2012 14:32:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
02.07.2012 14:20:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
29.06.2012 11:15:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
27.06.2012 14:35:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
26.06.2012 14:33:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XVII sesja Rady Gminy Stanisławów
26.06.2012 13:50:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie odbioru azbestu
22.06.2012 15:31:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wymagane zaświadczenia i dokumenty do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:29:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:26:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budżetowa na rok 2012 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:25:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wymagane sprawozdania za pierwszy kwartał 2012 r. do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:23:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wymagane sprawozdania za rok 2011 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:22:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wymagane sprawozdania za rok 2010 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:21:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:20:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:14:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaświadczenia i inne dokumenty do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:11:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:10:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budzetowa na rok 2012 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:10:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie za pierweszy kwartał 2012 r. do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:08:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania za rok 2011 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:08:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania za rok 2010 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:07:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 15:06:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
22.06.2012 14:57:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1000000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
18.06.2012 16:30:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Infolinia Obywatelska
18.06.2012 16:27:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Infolinia Obywatelska
18.06.2012 14:22:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 73 do artykułu XVVII/2012 sesja Rady Gminy Stanisławów
18.06.2012 14:22:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 72 do artykułu XVVII/2012 sesja Rady Gminy Stanisławów
18.06.2012 14:21:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 71 do artykułu XVVII/2012 sesja Rady Gminy Stanisławów
18.06.2012 14:21:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 70 do artykułu XVVII/2012 sesja Rady Gminy Stanisławów
18.06.2012 14:21:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 69 do artykułu XVVII/2012 sesja Rady Gminy Stanisławów
18.06.2012 14:16:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XVVII/2012 sesja Rady Gminy Stanisławów
15.06.2012 14:43:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji rady gminy
15.06.2012 14:36:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XVII sesja Rady Gminy Stanisławów
15.06.2012 10:19:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ZZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
15.06.2012 10:18:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
15.06.2012 10:17:16 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące z artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
15.06.2012 10:17:13 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego z artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
15.06.2012 10:14:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego do artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
15.06.2012 10:14:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
15.06.2012 10:13:06 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące z artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
15.06.2012 10:13:01 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu stałego z artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
15.06.2012 10:04:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
15.06.2012 10:03:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
15.06.2012 10:02:32 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące z artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
15.06.2012 10:02:26 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu stałego z artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
14.06.2012 13:28:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym
14.06.2012 12:27:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
14.06.2012 12:27:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
14.06.2012 12:25:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji