MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.06.2012 12:22:33 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
11.06.2012 14:47:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ankieta do artykułu Powiatowy Branżowy Katalog firm
11.06.2012 14:47:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ankieta do artykułu Powiatowy Branżowy Katalog firm
11.06.2012 14:47:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Powiatowy Branżowy Katalog firm
08.06.2012 14:08:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zaproszenie
08.06.2012 13:50:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie
08.06.2012 13:34:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie
08.06.2012 13:31:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie
08.06.2012 13:23:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie
08.06.2012 12:39:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż działek w Stanisławowie
08.06.2012 12:37:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie
06.06.2012 11:05:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł GAZYFIKACJA STANISŁAWOWA
05.06.2012 09:45:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
05.06.2012 09:44:16 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Mapka z artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
04.06.2012 17:02:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegóły do artykułu Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
04.06.2012 17:01:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
04.06.2012 13:06:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena jakości wody do artykułu Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Sokóle
04.06.2012 13:06:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Sokóle
29.05.2012 14:58:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie z załącznikiem do artykułu Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 maja 2012 r. w prawie zmiany do zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
29.05.2012 14:57:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 maja 2012 r. w prawie zmiany do zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
28.05.2012 12:04:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kopacza Przewodniczącego Rady Gminy złożone w dniu 30.04.2012 r. (za rok 2011)
28.05.2012 12:03:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kopacza Przewodniczącego Rady Gminy złożone w dniu 30.04.2012 r. (za rok 2011)
28.05.2012 11:59:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Oświadczenie majątkowe z dnia 18.04.2012 r. (za rok 2011)
28.05.2012 11:58:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe z dnia 18.04.2012 r. (za rok 2011)
24.05.2012 15:36:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powoania Zespołu Interdyscyplinarnego
24.05.2012 15:36:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powoania Zespołu Interdyscyplinarnego
24.05.2012 15:36:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powoania Zespołu Interdyscyplinarnego
24.05.2012 08:21:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wynik konsultacji do artykułu Konsultacje dotyczące ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
23.05.2012 15:50:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:50:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:50:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:49:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:49:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:48:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:48:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:47:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:47:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapka do artykułu Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 15:47:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
23.05.2012 12:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 12:24:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 12:23:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Profil 2 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 12:23:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Profil 1 do artykułu Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 12:22:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan zagospodarowania terenu do artykułu Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 12:20:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 12:16:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo
23.05.2012 11:49:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 14 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:49:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 13 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:48:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:48:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:47:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.