MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.05.2012 11:47:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 i 9 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:46:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:46:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:46:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:46:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:45:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
23.05.2012 11:44:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół nr XVI/2012 z XVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.
21.05.2012 11:02:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie dotyczące konkursu do artykułu Nabór wniosków konkursowych
21.05.2012 10:59:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór wniosków konkursowych
16.05.2012 13:14:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! Rozmowy z właścicielami gruntów, na których ma powstać stacja elektroenergetyczna Stanisławów
16.05.2012 10:34:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa Nr RIiGK.6733.6.2012 - napowietrzna linia energetyczna średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w Goździówce
16.05.2012 08:20:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Jaki Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok?
14.05.2012 16:26:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Demontaż starych i montaż nowych okien
14.05.2012 16:25:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Demontaż starych i montaż nowych okien
14.05.2012 11:40:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa Nr RIiGK.6733.4.2012 - budowa stacji transformatorowej i linii energetycznej
11.05.2012 14:58:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z wykonanych zadań za 2011 rok
11.05.2012 14:57:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonanych zadań za 2011 rok
11.05.2012 13:07:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.9.2012 - budowa lini nn w Lubominie
10.05.2012 13:42:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
10.05.2012 13:38:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
09.05.2012 13:08:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.05.2012 13:08:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.05.2012 13:06:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.05.2012 13:05:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.05.2012 13:05:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.05.2012 13:05:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.05.2012 10:09:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.5.2012 linia elektroenergetyczna niskiego napięcia
07.05.2012 12:28:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.8.2012 - budowa linii elektroenergetycznej w Ładzyniu
07.05.2012 10:58:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UWAGA!! Od 5 grudnia 2011 zmiana godzin pracy kasy UG
07.05.2012 10:57:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UWAGA!! Od 5 grudnia 2011 zmiana godzin pracy kasy UG
02.05.2012 08:45:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
30.04.2012 14:44:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców ulic Tartacznej, Południowej, Łąkowej i Polnej
30.04.2012 13:20:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Działka leśna do sprzedania
27.04.2012 15:48:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
27.04.2012 13:12:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Mazowieckiej Spółki Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki o inwestycji pn. Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego.
23.04.2012 11:02:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wystąpienie pokontrolne do artykułu Powiązanie budżetu Gminy Stanisławów z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.
23.04.2012 11:01:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Powiązanie budżetu Gminy Stanisławów z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.
23.04.2012 11:00:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Powiązanie budżetu Gminy Stanisławów z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.
20.04.2012 08:39:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł X jubileuszowy Festyn Rodzinny Majówka 2012
20.04.2012 08:34:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Prace na linii 400kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów
19.04.2012 15:41:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr XVI/78/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
19.04.2012 15:40:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XVI/78/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
19.04.2012 15:39:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XVI/78/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
19.04.2012 15:39:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/78/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
19.04.2012 15:38:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 zadania inwestycyjne do artykułu UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
19.04.2012 15:38:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 wydatki zlecone do artykułu UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
19.04.2012 15:37:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 dochody zlecone do artykułu UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
19.04.2012 15:37:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 wydatki do artykułu UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
19.04.2012 15:36:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 dochody do artykułu UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
19.04.2012 15:36:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012