MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
19.04.2012 15:36:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
19.04.2012 15:25:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XVI/76/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok. do artykułu UCHWAŁA NR XVI/76/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok.
19.04.2012 15:25:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVI/76/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok.
19.04.2012 15:24:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami do artykułu UCHWAŁA NR XVI/75/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
19.04.2012 15:21:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVI/75/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
19.04.2012 15:20:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/74/2012 do artykułu UCHWAŁA NR XVI/74/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejsowości Pustelnik
19.04.2012 15:19:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVI/74/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejsowości Pustelnik
19.04.2012 15:00:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebrania - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
19.04.2012 10:32:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Bezpłatne Badania mammograficzne!!
18.04.2012 13:16:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł X Mińskie Targi Pracy
18.04.2012 12:56:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie konkursu do artykułu nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.
18.04.2012 12:56:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie konkursu do artykułu nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.
18.04.2012 12:53:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.
18.04.2012 11:15:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konsultacje dotyczące ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
18.04.2012 10:57:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika w m. Stanisławów ul. Warszawska od km 43+353 (skrzyżowanie z ul. Ceglaną/Rynek) do km 43+515 (skrzyżowanie z ul. Lubelską/Kościelną) dł. odc. 2 x 0,162 km strona prawa i lewa
18.04.2012 09:41:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
17.04.2012 13:54:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Fundusz sołecki na 2012 r. tabela do artykułu Fundusz sołecki w Gminie Stanisławów na 2012 r.
17.04.2012 13:52:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Fundusz sołecki w Gminie Stanisławów na 2012 r.
17.04.2012 12:36:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
16.04.2012 13:44:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.3.2012
13.04.2012 15:24:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
13.04.2012 08:48:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
12.04.2012 12:28:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2011
12.04.2012 12:26:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
12.04.2012 12:06:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, wzór ofert i wzór umowy do artykułu Wykonanie z materiałów zleceniodawcy remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie
12.04.2012 12:05:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykonanie z materiałów zleceniodawcy remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie
12.04.2012 12:05:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykonanie z materiałów zleceniodawcy remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie
12.04.2012 11:30:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan inwestycji do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
12.04.2012 11:29:16 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Plan inwestycji z artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
10.04.2012 15:51:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
10.04.2012 15:42:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
05.04.2012 15:29:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa chodnika w m. Stanisławów ul. Warszawska od km 43+353 (skrzyżowanie z ul. Ceglaną/Rynek) do km 43+515 (skrzyżowanie z ul. Lubelską/Kościelną) dł. odc. 2 x 0,162 km strona prawa i lewa
05.04.2012 13:50:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
05.04.2012 13:38:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa chodnika w m. Stanisławów ul. Warszawska od km 43+353 (skrzyżowanie z ul. Ceglaną/Rynek) do km 43+515 (skrzyżowanie z ul. Lubelską/Kościelną) dł. odc. 2 x 0,162 km strona prawa i lewa
05.04.2012 13:38:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa chodnika w m. Stanisławów ul. Warszawska od km 43+353 (skrzyżowanie z ul. Ceglaną/Rynek) do km 43+515 (skrzyżowanie z ul. Lubelską/Kościelną) dł. odc. 2 x 0,162 km strona prawa i lewa
05.04.2012 13:37:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa chodnika w m. Stanisławów ul. Warszawska od km 43+353 (skrzyżowanie z ul. Ceglaną/Rynek) do km 43+515 (skrzyżowanie z ul. Lubelską/Kościelną) dł. odc. 2 x 0,162 km strona prawa i lewa
05.04.2012 10:23:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja
05.04.2012 10:21:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Życzenia świąteczne
04.04.2012 16:06:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 16:06:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Fundusz sołecki do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 16:05:43 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Sprawozdanie opisowe z artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 16:01:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 16:00:23 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie z artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 14:18:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 14:03:55 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Fundusz sołecki z artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:56:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:55:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:38:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:35:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Fundusz sołecki do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:35:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dotacje do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.