MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
04.04.2012 13:31:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 5 do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:26:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki budżetu do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:23:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody budżetu do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:23:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:21:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:20:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 13:19:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2012 08:51:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Bezpłatne badanie mammograficzne
04.04.2012 08:34:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Bezpłatne badanie mammograficzne
04.04.2012 08:24:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł 18 kwietnia odbędzie się siódme posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
30.03.2012 12:59:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 4950 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów"
28.03.2012 15:11:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
28.03.2012 08:26:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Studia podyplomowe na PW w Mińsku Mazowieckim
27.03.2012 15:54:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rzędne studzienek do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 15:52:43 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Aktualizacja projektu z artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:36:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:36:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:35:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót 4 do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:34:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót 3 do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:34:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót 2 do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:34:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót 1 do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:33:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aktualizacja projektu do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:30:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlano-wykonawczy do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:29:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan inwestycji do artykułu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 14:27:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
27.03.2012 11:19:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UWAGA!!! Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy - linia i stacja 400kV
27.03.2012 08:39:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 .03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej II etap kanalizacji
26.03.2012 13:49:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.9.2011
22.03.2012 10:29:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 65 do artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 10:28:23 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Druk nr 65 z artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 09:26:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 68 do artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 09:26:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 67 do artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 09:18:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 66 do artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 09:14:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 65 do artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 09:14:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 64 do artykułu XVI sesja Rady Gminy
22.03.2012 09:14:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XVI sesja Rady Gminy
21.03.2012 10:57:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.7.2012 - gazociąg
21.03.2012 10:39:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
21.03.2012 10:35:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
21.03.2012 10:25:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
20.03.2012 14:58:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 14:57:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 14:56:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 13:55:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 13:53:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 12:04:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
20.03.2012 12:01:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
20.03.2012 12:00:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
20.03.2012 11:56:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
20.03.2012 11:38:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości