MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.03.2012 11:33:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
20.03.2012 11:32:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
20.03.2012 11:32:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
20.03.2012 11:30:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
20.03.2012 11:29:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
20.03.2012 11:25:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 11:24:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
20.03.2012 08:24:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty i umowy w formacie doc do artykułu Remont instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
20.03.2012 08:23:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oferta, umowa w formacie odt do artykułu Remont instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
20.03.2012 08:22:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór umowy w formacie pdf do artykułu Remont instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
20.03.2012 08:22:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
19.03.2012 16:09:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa Nr RIiGK.6733.6.2012 - napowietrzna linia energetyczna średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w Goździówce
16.03.2012 16:13:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Załatwianie spraw podatkowych
16.03.2012 16:03:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Procedury administracyjne
12.03.2012 17:11:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UWAGA!!! Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy - linia i stacja 400kV
12.03.2012 16:44:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
12.03.2012 16:30:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do planu do artykułu Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
12.03.2012 16:29:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do planu - formularz do artykułu Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
12.03.2012 16:29:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
12.03.2012 16:23:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do planu do artykułu Sprawa nr RIiGK.6721.1.2012 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV
12.03.2012 16:23:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do planu do artykułu Sprawa nr RIiGK.6721.1.2012 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV
12.03.2012 16:23:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6721.1.2012 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV
12.03.2012 13:17:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.5.2012 linia elektroenergetyczna niskiego napięcia
07.03.2012 14:31:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
07.03.2012 13:42:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
07.03.2012 11:28:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
07.03.2012 11:26:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.03.2012 13:53:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł 10 marca 2012 r. - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim
06.03.2012 13:15:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
06.03.2012 08:53:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
06.03.2012 08:52:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
06.03.2012 08:52:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
06.03.2012 08:51:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
06.03.2012 08:50:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/63/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
06.03.2012 08:49:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/63/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
06.03.2012 08:48:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/63/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
06.03.2012 08:47:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/63/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
05.03.2012 16:03:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Studia podyplomowe na PW w Mińsku Mazowieckim
05.03.2012 16:03:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Studia podyplomowe na PW w Mińsku Mazowieckim
02.03.2012 11:16:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.2.2012 linia elektroenergetyczna w m. Goździówka
02.03.2012 11:09:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa Nr RIiGK.6733.4.2012 - budowa stacji transformatorowej i linii energetycznej
02.03.2012 10:41:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012r.
02.03.2012 10:39:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetargi
01.03.2012 13:43:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat 2 do artykułu WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
01.03.2012 13:43:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat 1 do artykułu WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
01.03.2012 13:42:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do artykułu WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
01.03.2012 13:41:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
01.03.2012 11:36:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikamii do artykułu "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 4950 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów"
01.03.2012 11:31:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 4950 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów"
01.03.2012 11:23:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów.