MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.03.2012 09:00:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo Jacka N. z Papierni do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:59:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo Jacka N. z Papierni do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:58:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:57:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo marszałka sejmiku mazowieckiego do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:57:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:56:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z programu stypendialnego SWRD w Pustelniku do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:55:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo TPZS w sprawie zabytkowego zegara do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
01.03.2012 08:54:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Gminy do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
29.02.2012 15:08:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie ministra w sprawie wzoru formularza (ze wzorem) do artykułu Zwrot podatku akcyzowego
29.02.2012 14:52:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
29.02.2012 14:49:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kadencja 2010-2014
29.02.2012 14:41:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł KRUS
27.02.2012 13:47:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały podjęte w 2012 r.
27.02.2012 13:39:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały podjęte w 2011 r.
27.02.2012 13:38:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
27.02.2012 12:06:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Olimpiada o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, przedsiębiorczości i Ekologii
24.02.2012 14:46:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Realizacja umowy w sprawie stażu dla 1 bezrobotnego w okresie od 05.05.2011 do 04.10.2011 r.
24.02.2012 14:46:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Realizacja umowy w sprawie stażu dla 1 bezrobotnego w okresie od 05.05.2011 do 04.10.2011 r.
24.02.2012 14:21:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Realizacja dochodów buudżetowych i wykorzystanie dotacji przekazanej w 2010 r. na rozdziały:
24.02.2012 14:11:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg
24.02.2012 13:25:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalecenia pokontrolne do artykułu Realizacja dochodów buudżetowych i wykorzystanie dotacji przekazanej w 2010 r. na rozdziały:
24.02.2012 13:16:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Realizacja dochodów buudżetowych i wykorzystanie dotacji przekazanej w 2010 r. na rozdziały:
23.02.2012 15:00:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Kontrola rejestru i spisu wyborców
23.02.2012 14:59:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola rejestru i spisu wyborców
23.02.2012 14:32:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalecenia pokontrolne USC do artykułu Kontrola archiwum zakładowego
23.02.2012 14:29:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli archiwum USC do artykułu Kontrola archiwum zakładowego
23.02.2012 13:02:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykonanie zaleceń do artykułu Kontrola archiwum zakładowego
23.02.2012 13:02:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalecenia pokontrolne do artykułu Kontrola archiwum zakładowego
23.02.2012 12:57:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Kontrola archiwum zakładowego
23.02.2012 12:56:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola archiwum zakładowego
23.02.2012 10:57:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy 2010 - 2014
23.02.2012 10:55:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:49:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:48:42 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek z artykułu Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:48:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instrukcja wypełniania wniosku do artykułu Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:48:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:44:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek z załącznikami do artykułu Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:44:34 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z artykułu Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:44:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instrukcja wypełniania wniosku do artykułu Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:43:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2012 10:40:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
23.02.2012 10:38:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek wraz z załącznikami do artykułu Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
23.02.2012 10:38:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instrukcja wypełniania wniosku do artykułu Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
23.02.2012 10:34:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
23.02.2012 10:34:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
22.02.2012 15:14:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XV/73/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
22.02.2012 15:14:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/73/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
22.02.2012 14:56:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów.
22.02.2012 14:56:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów.
22.02.2012 14:55:55 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Protokół komisji skrótacyjnej z artykułu Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów.