MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.09.2015 12:38:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
11.09.2015 15:45:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy 2015 r.
11.09.2015 15:43:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy 2015 r.
11.09.2015 11:33:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł II święto Złotego Ułana w Kałuszynie
11.09.2015 11:25:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 58/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 58/15 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Stanisławów
11.09.2015 11:18:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stowarzyszenie emerytów organizuje wyjazd do teatru
11.09.2015 10:49:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 58/15 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Stanisławów
10.09.2015 14:15:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie wiejskie w Stanisławowie
10.09.2015 09:13:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję
09.09.2015 10:15:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki do specyfikacji do artykułu Wykonanie instalacji odgromowej na budynku remizy OSP w Pustelniku
09.09.2015 10:12:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Wykonanie instalacji odgromowej na budynku remizy OSP w Pustelniku
09.09.2015 10:10:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykonanie instalacji odgromowej na budynku remizy OSP w Pustelniku
09.09.2015 08:37:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Kontynuacja budowy remizy OSP w Pustelniku
08.09.2015 10:47:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
07.09.2015 16:49:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wymiana drzwi wjeściowych z klatki schodowej do mieszkania
07.09.2015 13:51:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w Pustelniku do artykułu Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w Pustelniku
07.09.2015 13:50:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w Pustelniku
04.09.2015 11:02:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo Wójta i odpowiedź Ministra Finansów do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE ZMIAN W NALICZANIU PODATKÓW NA 2016 ROK
04.09.2015 10:52:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE ZMIAN W NALICZANIU PODATKÓW NA 2016 ROK
04.09.2015 09:04:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lokalne Centrum Kompetencji
03.09.2015 12:33:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury KBW
03.09.2015 10:49:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
03.09.2015 10:09:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
03.09.2015 10:06:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiana godzin pracy psychologa w punkcie konsultacyjnym
03.09.2015 09:50:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
01.09.2015 12:59:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie z załącznikiem do artykułu Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.09.2015 r.
01.09.2015 12:58:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.09.2015 r.
01.09.2015 11:55:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.6.2015 Budowa spinki sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Borek Czarniński
31.08.2015 15:56:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2015 r.
31.08.2015 15:55:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2015 r.
31.08.2015 15:51:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2015 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:50:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:48:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:48:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:46:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:45:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Fundusz sołecki do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:44:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania inwestycyjne do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:44:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ochrona środowiska do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:43:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Utrzymanie porządku i czystości w gminie do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:43:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dotacje do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:42:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki Gminy do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:42:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przychody i rozchody do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:41:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody Gminy do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:40:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja GOK tabele do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:40:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja GOK - opis do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:39:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:39:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 54/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 15:37:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku
31.08.2015 10:08:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Innowator Mazowsza - konkurs
31.08.2015 09:56:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Asystent podatnika