MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
22.02.2012 14:55:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół komisji skrótacyjnej do artykułu Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów.
22.02.2012 14:55:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów.
22.02.2012 14:54:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów.
22.02.2012 14:50:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół głosowania do artykułu Uchwała Nr XV/71/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
22.02.2012 14:49:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XV/71/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
22.02.2012 14:49:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/71/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
22.02.2012 14:40:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XV/70/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
22.02.2012 14:40:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/70/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
22.02.2012 14:37:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XV/69/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012.
22.02.2012 14:32:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Opinia RIO w Warszawie dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 r.
22.02.2012 14:31:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO w Warszawie dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 r.
22.02.2012 14:22:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XV/69/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012.
22.02.2012 11:17:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.3.2012
22.02.2012 11:02:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
22.02.2012 11:00:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.3.2012
22.02.2012 09:55:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
21.02.2012 14:24:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Statystyka ludności wg płci do artykułu Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania zadań na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz z ewidencji ludności gminy Stanisławów.
21.02.2012 14:23:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Statystyka ludności w poszczególnych sołectwach do artykułu Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania zadań na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz z ewidencji ludności gminy Stanisławów.
21.02.2012 14:22:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania zadań na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz z ewidencji ludności gminy Stanisławów.
21.02.2012 14:14:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rolnictwo w gminie Stanisławów
21.02.2012 14:12:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zabytki
21.02.2012 14:10:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Historia Stanisławowa
21.02.2012 14:01:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Charakterystyka gminy
21.02.2012 11:13:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Uchwała Nr Wa.480.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
21.02.2012 11:12:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.480.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
21.02.2012 10:48:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/68/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. W sprawie zmiany do uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
21.02.2012 10:44:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Uchwała Nr XV/67/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012. 
21.02.2012 10:44:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Uchwała Nr XV/67/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012. 
21.02.2012 10:43:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XV/67/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012. 
21.02.2012 10:43:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/67/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012. 
21.02.2012 10:34:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik - mapka do artykułu UCHWAŁA Nr XV/66/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220kV oraz istniejące i projektowane linie 400kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:32:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/66/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012r. do artykułu UCHWAŁA Nr XV/66/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220kV oraz istniejące i projektowane linie 400kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:32:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod stację elektroenergetyczną 400kV z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220kV oraz istniejące i projektowane UCHWAŁA Nr XV/66/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220kV oraz istniejące i projektowane linie 400kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:31:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XV/66/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220kV oraz istniejące i projektowane linie 400kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:28:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr XV/65/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:28:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/65/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012r. do artykułu UCHWAŁA Nr XV/65/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:26:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, UCHWAŁA Nr XV/65/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
21.02.2012 10:24:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XV/65/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
20.02.2012 12:13:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XV/2012 z XV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
17.02.2012 11:42:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO) OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH PORĄB I ŁADZYŃ GMINA STANISŁAWÓW "
17.02.2012 11:27:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Numer konta gminy, NIP, Regon i inne dane
17.02.2012 10:23:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga na słodycze!!
16.02.2012 12:08:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe”
16.02.2012 09:59:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł KRUS
15.02.2012 14:09:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim do artykułu Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na własne potrzeby
15.02.2012 14:08:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na własne potrzeby
14.02.2012 10:31:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
13.02.2012 17:39:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
13.02.2012 17:32:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
13.02.2012 17:28:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł