MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
13.02.2012 17:27:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
13.02.2012 12:04:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oferta Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego do artykułu
13.02.2012 12:03:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
13.02.2012 11:59:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
09.02.2012 13:47:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik wniosek_wpis do rejestru działalności regulowanej_odpady komunalne do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
09.02.2012 13:46:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oswiadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
09.02.2012 13:45:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
09.02.2012 12:59:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo z Urzędu Marszałkowskiego do artykułu Pismo w sprawie rewitalizacji rynku
09.02.2012 12:58:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pismo w sprawie rewitalizacji rynku
09.02.2012 11:23:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Impresje chóralne w 3 odsłonach w stolicy powiatu”.
09.02.2012 10:51:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg
08.02.2012 15:39:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012r.
08.02.2012 12:03:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
08.02.2012 10:59:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Stanisławów
08.02.2012 10:52:42 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Rok 2012 został przeniesiony artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Stanisławów
08.02.2012 10:48:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Stanisławów
07.02.2012 13:49:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
07.02.2012 13:48:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
07.02.2012 10:52:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012r.
07.02.2012 10:50:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012r.
07.02.2012 10:42:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
07.02.2012 10:42:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
07.02.2012 10:41:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
07.02.2012 10:28:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
07.02.2012 10:28:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
07.02.2012 10:28:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
07.02.2012 09:36:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
07.02.2012 09:33:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOK do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
07.02.2012 09:32:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik (nie numerowany) do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
07.02.2012 09:31:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 14 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
07.02.2012 09:31:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik n 13 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
07.02.2012 08:43:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.02.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej
06.02.2012 15:19:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
06.02.2012 11:11:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
06.02.2012 11:10:13 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
02.02.2012 15:23:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 15:22:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 14:57:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 14:57:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 14:56:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 14:55:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 14:43:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 14:40:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
02.02.2012 13:12:36 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zamówienia do 14000 euro został przeniesiony artykuł „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO) OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH PORĄB I ŁADZYŃ GMINA STANISŁAWÓW "
02.02.2012 09:30:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok.
02.02.2012 09:07:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
01.02.2012 16:01:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO) OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH PORĄB I ŁADZYŃ GMINA STANISŁAWÓW "
01.02.2012 16:00:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO) OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH PORĄB I ŁADZYŃ GMINA STANISŁAWÓW "
01.02.2012 15:20:50 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kadencja 2010 - 2014 do kategorii Sprzedaż został przeniesiony artykuł Sprzedaż działek
01.02.2012 15:18:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż działek