MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.02.2012 15:14:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
01.02.2012 14:34:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
01.02.2012 14:30:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 grudnia 2011r.
01.02.2012 14:28:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs KRUS
31.01.2012 10:12:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
31.01.2012 10:11:33 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
30.01.2012 16:07:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
30.01.2012 14:54:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
30.01.2012 14:52:37 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
30.01.2012 14:52:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
25.01.2012 10:20:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Program solarny
25.01.2012 10:19:35 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zaproszenie z artykułu Program solarny
25.01.2012 10:19:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program solarny
25.01.2012 10:18:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program solarny
24.01.2012 15:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Program solarny
24.01.2012 15:50:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program solarny
24.01.2012 14:21:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XV sesja Rady Gminy Stanisławów
24.01.2012 14:06:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
24.01.2012 09:44:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 61 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:43:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 60 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:27:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik druk nr 62 i 63 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:26:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do druku nr 59 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:25:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Analiza do druku Nr 59 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:25:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 59 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:24:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do druku 58 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:24:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Analiza do druku 58 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:23:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik druk nr 58 do artykułu XV sesja rady gminy
24.01.2012 09:18:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XV sesja rady gminy
23.01.2012 12:35:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Połączone posiedzenie komisji Rady Gminy Stanisławów
23.01.2012 10:22:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie mieszkańców sołectwa Stanisławów
20.01.2012 10:11:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców sołectwa Stanisławów
19.01.2012 14:43:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Pustelnik
19.01.2012 14:38:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Pustelnik
19.01.2012 14:38:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Pustelnik
19.01.2012 14:37:49 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi z kategorii Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
19.01.2012 14:37:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
19.01.2012 14:27:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Ładzyń
19.01.2012 14:14:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Ładzyń
19.01.2012 14:13:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Ładzyń
19.01.2012 11:22:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
19.01.2012 09:37:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
18.01.2012 15:45:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku w gminie Stanisławów.
18.01.2012 14:42:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE 2012 – OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY”
18.01.2012 11:30:26 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zapytania ofertowe został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe
18.01.2012 11:29:53 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zapytania ofertowe został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe
18.01.2012 11:29:18 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zapytania ofertowe został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.01.2012 13:37:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIV/62/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomści gruntowej położonej w Stanisławowie, stanowiącej własność gminy. do artykułu UCHWAŁA NR XIV/62/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomści gruntowej położonej w Stanisławowie, stanowiącej własność gminy.
16.01.2012 13:30:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIV/62/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomści gruntowej położonej w Stanisławowie, stanowiącej własność gminy.
16.01.2012 13:29:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od ni UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
16.01.2012 13:29:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.