MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
16.01.2012 13:28:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIV/60/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2012 rok UCHWAŁA NR XIV/60/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2012 rok.
16.01.2012 13:27:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIV/60/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2012 rok.
13.01.2012 14:27:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
13.01.2012 14:27:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
13.01.2012 14:27:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
13.01.2012 14:24:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
13.01.2012 14:24:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
13.01.2012 14:23:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
13.01.2012 08:28:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
12.01.2012 14:40:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania do artykułu OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
12.01.2012 14:27:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
12.01.2012 10:59:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.2.2012 linia elektroenergetyczna w m. Goździówka
12.01.2012 09:52:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.1.2012 linia energetyczna średniego i niskiego napięcia Retków i Papiernia
11.01.2012 15:12:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.10.2011 linia energetyczna
11.01.2012 10:58:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Kucia za rok 2010
11.01.2012 10:56:54 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe z artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Kucia za rok 2010
10.01.2012 14:35:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2010 r.
10.01.2012 14:34:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2010 r.
10.01.2012 14:23:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2009 r.
10.01.2012 14:22:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2009 r.
09.01.2012 16:58:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo Ministra Rolnictwa do artykułu Zwrot podatku akcyzowego
09.01.2012 16:58:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego
03.01.2012 15:32:05 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sołectwa
03.01.2012 15:24:40 Robert Wiącek Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
03.01.2012 14:44:43 Robert Wiącek Edytowano artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
03.01.2012 14:36:01 Robert Wiącek Edytowano artykuł Przebudowa centrum Stanisławowa
03.01.2012 12:27:56 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Przebudowa centrum Stanisławowa
03.01.2012 09:08:53 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja i ząłaczniki - odt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
03.01.2012 09:06:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja i ząłaczniki - pdf do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
03.01.2012 09:03:08 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
03.01.2012 09:02:23 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
03.01.2012 08:47:35 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.11.2011 linia energetyczna niskiego napięcia
30.12.2011 12:57:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o wyrobach zawierających azbest do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:56:54 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Informacja o wyrobach zawierających azbest z artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:09:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zdjęcie azbestu do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:08:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin dofinansowania do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:08:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o prawie do budynku do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:07:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o odtworzeniu wyrobów azbestowych do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:07:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena stanu wyrobów azbestowych do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:06:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o wyrobach zawierających azbest do artykułu Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
30.12.2011 12:06:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdjęcie lub odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
29.12.2011 14:09:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.12.2011 13:26:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skrócony dzień pracy urzędu
28.12.2011 09:49:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OŚ.6220.7.2011 "Budowa stacji elektroenergetycznej 400kV..."
27.12.2011 13:09:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy odbioru śmieci
27.12.2011 10:35:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Połączone posiedzenie komisji Rady Gminy
27.12.2011 09:53:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
27.12.2011 09:50:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
27.12.2011 09:49:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
23.12.2011 13:55:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zyczenia