MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.12.2011 13:53:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zyczenia
23.12.2011 13:14:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zyczenia
23.12.2011 10:17:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
23.12.2011 09:47:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/59/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
23.12.2011 09:41:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/59/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
23.12.2011 09:40:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XIII/59/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
23.12.2011 09:33:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/59/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
21.12.2011 14:02:40 Robert Wiącek Edytowano artykuł ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
21.12.2011 09:28:54 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Czas pracy oczyszczalni ścieków 24.12.2011r.
20.12.2011 13:40:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:39:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dotacje i GKRPA do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:39:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przychody i rozchody do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:36:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania inwestycyjne do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:36:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki zlecone do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:36:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody zlecone do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:35:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:35:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:34:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała z uzasadnieniem do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:33:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2012 Nr XIII/58/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
20.12.2011 13:19:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 56 do artykułu XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.12.2011 13:18:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 54 do artykułu XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.12.2011 13:11:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 55 do artykułu XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.12.2011 13:11:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.12.2011 12:06:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nagroda powiatu Mińskiego "Laura"
20.12.2011 11:38:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Naboru:
20.12.2011 09:29:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
20.12.2011 09:17:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
19.12.2011 15:18:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu dla organizacji pozarządowych
16.12.2011 15:18:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzasadnienie zwołania sesji do artykułu Protokół Nr XII/2011 z XII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2011 r.
16.12.2011 15:10:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XII/2011 z XII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2011 r.
16.12.2011 15:03:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XII/2011 z XII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2011 r.
16.12.2011 15:03:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XII/2011 z XII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2011 r.
16.12.2011 15:01:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XII/2011 z XII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2011 r.
16.12.2011 14:58:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.5.2011 - dom seniora
16.12.2011 13:59:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XII/2011 z XII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2011 r.
16.12.2011 13:31:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/57/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XII/57/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
16.12.2011 13:31:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/57/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
16.12.2011 13:30:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/56/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku. do artykułu UCHWAŁA NR XII/56/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.
16.12.2011 13:29:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/56/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.
16.12.2011 12:48:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XII/55/2011 do artykułu UCHWAŁA NR XII/55/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
16.12.2011 12:47:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/55/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
16.12.2011 12:28:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Godziny pracy urzędu gminy w dniu 23 grudnia 2011 r.
16.12.2011 12:21:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Godziny pracy urzędu gminy w dniu 23 grudnia 2011 r.
16.12.2011 08:52:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 39/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
16.12.2011 08:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
15.12.2011 14:28:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
15.12.2011 14:25:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 24 do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
15.12.2011 14:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 23 do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
15.12.2011 14:24:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 22 do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
15.12.2011 14:23:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 21 do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.