MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.12.2011 14:23:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 20 do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
08.12.2011 13:32:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.12.2011 r.
08.12.2011 13:21:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29.11.2011 r.
08.12.2011 13:15:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29.11.2011r.
08.12.2011 13:05:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 352011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.11.2011r.
08.12.2011 12:59:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 .11.2011r.
07.12.2011 13:56:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
07.12.2011 13:56:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
07.12.2011 13:30:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załaczniki 1- 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
07.12.2011 13:30:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
07.12.2011 13:29:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XI/2011 z XI seseji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 9 listopada 2011 r.
07.12.2011 13:08:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Założenia do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w energię elektryczną i paliwa gazowe oraz prognoza oddziaływania na środowisko założeń. do artykułu UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
07.12.2011 10:47:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej do artykułu Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. i zwolnień z tego podatku
07.12.2011 10:47:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. i zwolnień z tego podatku
06.12.2011 12:44:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012
06.12.2011 12:42:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012
06.12.2011 12:34:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt budżetu na rok 2012
06.12.2011 12:28:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XII sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2011 12:24:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Opinia RIO na temat budżetu na rok 2012
06.12.2011 12:23:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO na temat budżetu na rok 2012
02.12.2011 15:55:09 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik SIWZ z artykułu ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
02.12.2011 15:54:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
02.12.2011 15:53:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
02.12.2011 15:52:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
01.12.2011 09:24:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
30.11.2011 15:48:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
30.11.2011 15:31:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.
30.11.2011 15:26:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
30.11.2011 14:26:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.6.2011 - linia elektroenergetyczna
30.11.2011 14:23:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.7.2011 - oświtlenie uliczne Borek Czarniński
30.11.2011 14:19:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.7.2011 - oświtlenie uliczne Borek Czarniński
30.11.2011 14:14:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.7.2011 - oświtlenie uliczne Borek Czarniński
30.11.2011 12:08:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
30.11.2011 11:59:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
29.11.2011 15:46:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UWAGA!! Od 5 grudnia 2011 zmiana godzin pracy kasy UG
28.11.2011 11:12:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.11.2011 11:11:47 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Protokół z sesji z artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
25.11.2011 15:41:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja Rady Gminy
25.11.2011 15:39:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja Rady Gminy
22.11.2011 14:35:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
22.11.2011 14:34:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
22.11.2011 10:12:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.11.2011 10:03:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.11.2011 09:38:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Korespondencja z marszałkiem do artykułu Korespondencja z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w sprawie drogi 637 do Warszawy
22.11.2011 09:36:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Korespondencja z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w sprawie drogi 637 do Warszawy
21.11.2011 17:06:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.
18.11.2011 15:06:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.10.2011 linia energetyczna
18.11.2011 14:46:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
17.11.2011 10:12:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/54/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów.
17.11.2011 10:12:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/54/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów.