MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
17.11.2011 10:10:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu UCHWAŁA NR XI/53/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024.
17.11.2011 10:10:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu UCHWAŁA NR XI/53/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024.
17.11.2011 10:10:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/53/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024.
17.11.2011 10:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/53/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024.
17.11.2011 10:07:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
17.11.2011 10:07:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
17.11.2011 10:07:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
17.11.2011 10:06:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
17.11.2011 10:06:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
17.11.2011 10:04:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
17.11.2011 09:59:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/51/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. do artykułu UCHWAŁA NR XI/51/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
17.11.2011 09:58:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/51/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
17.11.2011 09:56:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW do artykułu UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
17.11.2011 09:29:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
17.11.2011 09:22:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/49/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
17.11.2011 09:21:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/49/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
17.11.2011 09:18:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik informacja w sprawie podatku rolnego do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:17:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik informacja w spr.pod.od nieruch. do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:16:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik informacja w spr. pod.leśnego do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:16:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik deklaracja podatku rolnego do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:15:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik deklaracja pod. od nieruchomości do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:12:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik deklaracja na podatek leśny do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:10:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:09:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
17.11.2011 09:05:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/47/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku.
17.11.2011 09:04:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/47/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku.
17.11.2011 08:59:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/46/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2012.
17.11.2011 08:58:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/46/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2012.
17.11.2011 08:57:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/45/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.
17.11.2011 08:56:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/45/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.
17.11.2011 08:55:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XI/44/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
17.11.2011 08:46:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/44/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
17.11.2011 08:39:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa gminy do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.
16.11.2011 15:51:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do WPF do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:51:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do WPF do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:51:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie WPF do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:50:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 9 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:50:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 5 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:49:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 7 i 8 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:49:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 6 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:49:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 3 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:49:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 1 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:48:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 2 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:48:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 4 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:48:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:47:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.
16.11.2011 15:41:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:39:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć WPF do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:38:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 1 do WPF do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:37:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Projekt budżetu na rok 2012