MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
16.11.2011 15:37:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Fundusz sołecki do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:36:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania inwestycyjne do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:35:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik GKRPA do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:34:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przychody i rozchody do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:31:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody zlecone do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:31:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:31:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:30:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki zlecone do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:30:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały budżetowej do artykułu Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:26:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt budżetu na rok 2012
16.11.2011 15:24:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:17:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:10:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:10:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:09:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:08:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:07:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:07:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:04:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:03:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:03:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 15:02:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/37/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
16.11.2011 14:57:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała RIO do artykułu Opinia RIO na temat wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
16.11.2011 14:57:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO na temat wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
16.11.2011 13:20:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.9.2011
16.11.2011 12:32:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 września 2011r.
16.11.2011 11:11:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W STANISŁAWOWIE
16.11.2011 11:00:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.
16.11.2011 11:00:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.
16.11.2011 10:59:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.
16.11.2011 10:28:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ z załacznikami do artykułu ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
16.11.2011 10:27:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
16.11.2011 10:27:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
15.11.2011 10:49:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Stanisławów
15.11.2011 10:39:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W STANISŁAWOWIE
14.11.2011 11:12:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.4.2011
10.11.2011 15:36:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
07.11.2011 10:33:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
03.11.2011 09:44:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”,
02.11.2011 12:51:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:26:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:26:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:25:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:24:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja podatku rolnego do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:24:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:23:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek leśny do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:21:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzory formularzy - uchwała do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:20:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podatek od środków transportowych do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:10:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Taryfy na wodę i ścieki do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:09:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan zaopatrzenia gminy w energię do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów