MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.10.2011 13:08:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obniżenie ceny żyta do podatku rolnego do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:07:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obniżenie ceny drewna dla celów podatku leśnego do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:04:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:02:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program współpracy z organizacjmi pozarządowymi na rok 2012. do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2011 13:01:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XI sesja Rady Gminy Stanisławów
27.10.2011 15:52:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zakup energii elektrycznej
26.10.2011 12:41:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r.
26.10.2011 12:41:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r.
26.10.2011 12:40:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r.
26.10.2011 12:40:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r.
26.10.2011 12:30:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r.
26.10.2011 08:47:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
26.10.2011 08:42:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o uchyleniu decyzji w sprawie drogi 637 (do Warszawy)
25.10.2011 10:05:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór wniosków na bezpłatne zdjęcie/odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
25.10.2011 10:02:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odbiór azbestu
24.10.2011 15:52:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! 31 października 2011 r.
19.10.2011 10:13:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
19.10.2011 10:08:35 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
19.10.2011 10:06:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
18.10.2011 09:49:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.8.2011 linia energetyczna niskiego napięcia
13.10.2011 12:57:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.5.2011 - dom seniora
13.10.2011 11:25:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do artykułu Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lipca 2011 r.
13.10.2011 11:24:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lipca 2011 r.
13.10.2011 11:07:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2011 r.
13.10.2011 11:06:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2011 r.
13.10.2011 10:52:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzzenie Nr 21A/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 21A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwa 2011 r.
13.10.2011 10:51:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwa 2011 r.
13.10.2011 10:49:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2011 r. do artykułu Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2011 r.
13.10.2011 10:47:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2011 r.
12.10.2011 14:45:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.7.2011 - oświtlenie uliczne Borek Czarniński
12.10.2011 14:40:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż drzew na pniu
12.10.2011 14:30:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.7.2011 - oświtlenie uliczne Borek Czarniński
12.10.2011 13:16:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.6.2011 - linia elektroenergetyczna
11.10.2011 10:01:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
10.10.2011 17:22:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zakup energii elektrycznej
10.10.2011 17:09:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
10.10.2011 13:09:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
07.10.2011 14:46:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zakup energii elektrycznej
07.10.2011 13:17:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie RDOŚ w Warszawie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
07.10.2011 13:07:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
07.10.2011 10:21:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/43/11 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy. do artykułu UCHWAŁA NR X/43/11 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy.
07.10.2011 10:20:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/43/11 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy.
07.10.2011 10:18:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/42/11 RADY GMINY STANISŁAWÓW do artykułu UCHWAŁA NR X/42/11 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 10:17:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/42/11 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 10:15:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tab. Nr 4 - wydatki na zad. zlecone do artykułu UCHWAŁA NR X/41/11 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 10:15:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tab. Nr 3 - dochody zlecone do artykułu UCHWAŁA NR X/41/11 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 10:14:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tab. Nr 2 - wydatki do artykułu UCHWAŁA NR X/41/11 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 10:14:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tab. Nr 1 - dochody do artykułu UCHWAŁA NR X/41/11 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 10:09:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/41/11 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:58:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik Nr 2 część 2 do artykułu Uchwała Nr X/40/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.