MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
07.10.2011 09:58:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 część 1 do artykułu Uchwała Nr X/40/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:57:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr X/40/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:56:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/40/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:45:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zał. Nr 1 do Uchw. Nr X.39.2011 - dotacje do artykułu UCHWAŁA Nr X/39/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:43:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr X/39/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:33:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/38/2011 do artykułu UCHWAŁA NR X/38/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:32:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/38/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2011 r.
07.10.2011 09:29:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nie podjęto żadnej uchwały
06.10.2011 10:38:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do artykułu Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lipca 2011 r.
06.10.2011 10:37:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lipca 2011 r.
06.10.2011 09:34:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WPF tabele do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
06.10.2011 09:34:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
06.10.2011 09:33:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 7 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
06.10.2011 09:32:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
06.10.2011 09:32:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
06.10.2011 09:32:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 15:04:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:04:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:04:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7.2.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo_pozostałe obiekty do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:03:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7.2.1 do SIWZ- Zalacznik nr 1 do projektu umowy_pozostałe obiekty do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:03:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7.2 - Projekt umowy - pozostałe obiekty - część 2 do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:02:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7.1.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo_Oświetlenie do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:02:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7.1.1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy_Oświetlenie Uliczne do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:01:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7.1 - Projekt umowy - oświetlenie uliczne - 1 cz do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 15:01:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:57:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:57:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4.2 do SIWZ - Formularz Cenowy - część 2 do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:56:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Formularz Cenowy - część 1 do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:56:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz oferty - część 2 do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:55:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz oferty - część 1 do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:55:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 2 zamówienia do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:54:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:54:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 14:51:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zakup energii elektrycznej
04.10.2011 13:55:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:51:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 2 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:49:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:48:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:48:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WPF przedsięwzięcia do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:47:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOK do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:42:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu gminy do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:38:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oświaty do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 13:37:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
04.10.2011 11:06:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 31/2011 r Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3.10.2011 r..
04.10.2011 10:51:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3.10.2011 r.
04.10.2011 10:28:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rządza
03.10.2011 11:11:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 września 2011 r.
28.09.2011 15:12:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Sprzedaż drzew na pniu
28.09.2011 15:11:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Regulamin pisemnego przetargu do artykułu Sprzedaż drzew na pniu
28.09.2011 15:11:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Sprzedaż drzew na pniu