MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.08.2015 09:47:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
31.08.2015 09:46:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na członkostwo w Obwodowej Komisji Wyborczej do artykułu Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
31.08.2015 09:46:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie do artykułu Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
31.08.2015 09:45:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
28.08.2015 15:18:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Azbest 2015
28.08.2015 12:16:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
28.08.2015 11:28:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.5.2015 Budowa słupowej stacji transferowej - Kolonie Stanisławów
28.08.2015 11:26:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
27.08.2015 14:35:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
26.08.2015 15:59:43 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 53/2015
26.08.2015 15:58:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie Nr 53/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 53/2015
26.08.2015 15:58:15 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2015
26.08.2015 14:36:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.10.2015
26.08.2015 14:35:21 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.10.2015
26.08.2015 14:28:43 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł INFORMACJA
25.08.2015 14:36:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę
25.08.2015 13:39:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Narodowe Czytanie
25.08.2015 10:15:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o oszacowanie szkód do artykułu Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę
25.08.2015 10:14:36 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD z artykułu Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę
25.08.2015 09:43:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD do artykułu Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę
25.08.2015 09:41:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę
24.08.2015 16:01:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Stanisławów o składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
24.08.2015 15:57:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
24.08.2015 15:37:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skład Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie
20.08.2015 13:11:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r.
20.08.2015 13:10:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r.
20.08.2015 13:07:13 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2015 r. z kategorii Wybory Samorządowe Uzupełniające
20.08.2015 12:43:26 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów" z kategorii Tablica ogłoszeń
20.08.2015 12:26:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.08.2015 12:20:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r.
20.08.2015 09:47:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wybory
20.08.2015 09:47:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wybory
20.08.2015 09:42:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne gminy
19.08.2015 13:26:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki do specyfikacji do artykułu Kontynuacja budowy remizy OSP w Pustelniku
19.08.2015 13:19:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki do specyfikacji do artykułu Kontynuacja budowy remizy OSP w Pustelniku
19.08.2015 13:15:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Kontynuacja budowy remizy OSP w Pustelniku
19.08.2015 13:13:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontynuacja budowy remizy OSP w Pustelniku
19.08.2015 12:12:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
19.08.2015 11:20:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 50/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 sierpnia 2015 roku
19.08.2015 11:19:55 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie nr 50/2015 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 sierpnia 2015 roku
19.08.2015 08:54:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 50/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 sierpnia 2015 roku
19.08.2015 08:53:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 sierpnia 2015 roku
19.08.2015 08:36:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 19 sierpnia 2015 r.
18.08.2015 15:58:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
18.08.2015 09:55:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie dowodu osobistego
18.08.2015 09:52:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie dowodu osobistego
18.08.2015 09:50:10 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego z artykułu Wydanie dowodu osobistego
18.08.2015 09:00:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów
18.08.2015 08:35:34 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Pan Dariusz Kraszewski w poniedziałek, 17 sierpnia 2015 r. nie będzie pełnił dyżuru. z kategorii Tablica ogłoszeń
17.08.2015 14:47:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja Wójta do artykułu Informacja Wójta Gminy Stanisławów o składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.