MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.09.2011 16:20:08 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Sprzedaż drzew na pniu
27.09.2011 16:19:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprzedaż drzew na pniu
23.09.2011 11:30:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2011 11:29:48 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł X sesja Rady Gminy Stanisławów
20.09.2011 14:06:08 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców do artykułu
19.09.2011 13:40:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Składy Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu
16.09.2011 15:36:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 23A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 lipca 2011 r.
16.09.2011 15:22:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 22A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04.07.2011 r.
16.09.2011 15:13:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.
16.09.2011 14:45:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 stycznia 2011 r.
15.09.2011 08:38:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
13.09.2011 10:40:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:40:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:40:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:38:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:38:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:37:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 2 do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:36:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:36:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:33:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
13.09.2011 10:32:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 sierpnia 2011 r.
12.09.2011 16:16:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.4.2011
12.09.2011 13:17:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz do zgłaszania członków OKW do artykułu
12.09.2011 13:16:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała PKW w sprawie powoływania członków Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu
09.09.2011 11:52:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach i siedzibach OKW do artykułu
08.09.2011 16:05:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r. do artykułu
07.09.2011 12:23:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
07.09.2011 12:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 11:25:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza
05.09.2011 16:31:42 Robert Wiącek Dodany załącznik Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4891/2011 do artykułu Sprawa nr RIiGK.6733.3.2011
05.09.2011 16:27:43 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2011r. - opisówka do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
01.09.2011 12:28:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 637- obwodnicy m. Stanisławów" do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
31.08.2011 14:46:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Sprawozdanie GOK - I półrocze 2011 do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:43:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Tabelaryczna prezentacja realizacji przedsięwzięć WPF Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 na dzień 30 czerwca 2011r do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:42:40 Robert Wiącek Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji wydatków GOPS do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:42:00 Robert Wiącek Dodany załącznik INFORMACJA OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU sporządzone przez SZOW do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:41:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Tabelaryczna prezentacja realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 na dzień 30 czerwca 2011 r. do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:40:43 Robert Wiącek Dodany załącznik Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011 do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:40:20 Robert Wiącek Dodany załącznik Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:39:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Część opisowa do WPF za I półrocze 2011r. do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:38:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Część opisowa z wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011 r. do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:36:55 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2011 Wója Gminy Stanisławów do artykułu Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:31:04 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.
31.08.2011 13:21:39 Robert Wiącek Dodany załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM do artykułu Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów – rok szkolny 2011/2012
31.08.2011 13:21:30 Robert Wiącek Dodany załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM do artykułu Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów – rok szkolny 2011/2012
31.08.2011 13:20:31 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów – rok szkolny 2011/2012
29.08.2011 12:05:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Odmowa przyznania pomocy do artykułu Informacja w sprawie rewitalizacji centrum Stanisławowa
29.08.2011 11:41:55 Robert Wiącek Edytowano artykuł Informacja w sprawie rewitalizacji centrum Stanisławowa
26.08.2011 12:57:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Dodatkowy dyżur OKW do artykułu
23.08.2011 13:29:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2011 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję do artykułu