MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.08.2011 13:28:50 Robert Wiącek Usunięty załącznik Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2011 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję z artykułu
23.08.2011 13:27:43 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2011 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję do artykułu
23.08.2011 13:19:24 Robert Wiącek Dodany załącznik Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych do artykułu
19.08.2011 14:43:21 Robert Wiącek Edytowano artykuł
19.08.2011 14:35:24 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP do artykułu
19.08.2011 14:34:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Kalendarz wyborczy do artykułu
19.08.2011 14:34:17 Robert Wiącek Dodany załącznik Postanowienie Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do artykułu
19.08.2011 14:33:42 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
16.08.2011 15:51:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
11.08.2011 15:02:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie o wyniku przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
09.08.2011 15:31:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
05.08.2011 15:20:27 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dożynki 2011
04.08.2011 13:53:25 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie rewitalizacji centrum Stanisławowa
04.08.2011 09:09:02 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dożynki 2011
04.08.2011 09:07:45 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Dożynki 2011
01.08.2011 13:46:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Zalacznik 2 do Uchwały nr VIII_23_2011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:45:55 Robert Wiącek Dodany załącznik Zalacznik1do Uchwały nr VIII_23_2011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:45:43 Robert Wiącek Dodany załącznik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011-2024 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:35:01 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII222011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:34:47 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII222011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:34:36 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII222011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:34:26 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII222011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:34:09 Robert Wiącek Dodany załącznik w sprawie zmiam w budżecie Gminy Stanisławów za rok 2011 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:32:59 Robert Wiącek Dodany załącznik Prośba do Rady Gminy Stanisławów do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:32:30 Robert Wiącek Dodany załącznik w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:32:00 Robert Wiącek Dodany załącznik załacznik nr 10 do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:30:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała nr 237_W_11 RIO do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
01.08.2011 13:30:02 Robert Wiącek Dodany załącznik w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:10:59 Robert Wiącek Dodany załącznik Posiedzenie Komisji Rewizyjnej do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:10:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:10:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:09:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Trzecie wspólne posiedzenie komisji do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:08:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Sprawozdanie komisji z pracy między sesjami do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:08:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Sprawozdanie wójta gminy do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:07:27 Robert Wiącek Dodany załącznik Protokół z sesji do artykułu Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
28.07.2011 14:06:25 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów
26.07.2011 11:41:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 11:23:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść zaproszenia do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
26.07.2011 11:23:02 Robert Wiącek Usunięty załącznik Treść zaproszenia z artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
26.07.2011 11:22:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść zaproszenia do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
26.07.2011 11:21:11 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł IX sesja Rady Gminy Stanisławów
26.07.2011 11:17:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 11:16:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne część III do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 11:16:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne część II do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 11:15:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne część I do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 08:41:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie2 do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 08:40:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 08:39:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie1 do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 08:38:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Umowa-wzor do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
26.07.2011 08:38:03 Robert Wiącek Dodany załącznik Oferta - druk do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym