MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
26.07.2011 08:37:25 Robert Wiącek Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:22:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:19:54 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:17:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Umowa-wzor do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:17:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie - druk do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:17:03 Robert Wiącek Dodany załącznik Oferta - druk do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:16:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:15:56 Robert Wiącek Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:15:06 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.07.2011 18:12:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacja dla mieszkańców do artykułu Informacja dla mieszkańców
25.07.2011 18:12:22 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców
25.07.2011 18:11:25 Robert Wiącek Usunięto artykuł Informacja dla mieszkańców z kategorii Ogłoszenia
25.07.2011 18:07:25 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacja dla mieszkańców do artykułu
25.07.2011 18:06:06 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
20.07.2011 10:06:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
20.07.2011 10:04:15 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
19.07.2011 10:02:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa Nr RIiGK.6733.2.2011 - budowa stacji gazowej w Stanisławowie
18.07.2011 16:24:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.
14.07.2011 14:07:25 Robert Wiącek Edytowano artykuł Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
14.07.2011 14:06:25 Robert Wiącek Dodany załącznik Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych na protest gminy Stanisławów do artykułu Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
14.07.2011 14:04:52 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
11.07.2011 17:03:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/25/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
11.07.2011 17:01:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/24/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Stanisławów, na cel „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa-Węgrów”.
11.07.2011 16:59:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/23/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011– 2024.
11.07.2011 16:52:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
11.07.2011 16:51:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/20/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
07.07.2011 15:43:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnej Doroty Baranowskiej za rok 2010
07.07.2011 15:42:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnej Doroty Baranowskiej za rok 2010
07.07.2011 15:37:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Gańko za rok 2010
07.07.2011 15:34:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Gańko za rok 2010
07.07.2011 15:33:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Marka Kaima za rok 2010
07.07.2011 15:31:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Marka Kaima za rok 2010
07.07.2011 15:29:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Kowalczyka za rok 2010
07.07.2011 15:28:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Kowalczyka za rok 2010
07.07.2011 15:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Sylwestra Książka za rok 2010
07.07.2011 15:20:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Sylwestra Książka za rok 2010
07.07.2011 15:18:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Kucia za rok 2010
07.07.2011 15:17:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Kucia za rok 2010
07.07.2011 15:13:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Matusika za rok 2010
07.07.2011 15:11:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Matusika za rok 2010
07.07.2011 15:05:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Mielcarza za rok 2010
07.07.2011 15:03:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Mielcarza za rok 2010
07.07.2011 14:53:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Rawskiego za rok 2010
07.07.2011 14:48:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Rawskiego za rok 2010
07.07.2011 14:45:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Sasima za rok 2010
07.07.2011 14:44:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Sasima za rok 2010
07.07.2011 14:43:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Zenona Sienkiewicza za rok 2010
07.07.2011 14:42:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Zenona Sienkiewicza za rok 2010
07.07.2011 14:38:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu O świadczenie majątkowe radnego Janusza Sierheja za rok 2010
07.07.2011 14:36:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł O świadczenie majątkowe radnego Janusza Sierheja za rok 2010