MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
29.06.2011 12:09:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
29.06.2011 12:07:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/34/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o: przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
29.06.2011 12:04:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/34/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o: przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
29.06.2011 12:00:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UchwałaNR VIII/33/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów.
29.06.2011 11:59:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/33/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów.
29.06.2011 11:56:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UchwałaNR VIII/32/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
29.06.2011 11:55:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/32/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
29.06.2011 11:52:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/31/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/208 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXII/124/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.
29.06.2011 11:51:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/31/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/208 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXII/124/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.
29.06.2011 11:46:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/30/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Pustelniku, stanowiącej własność gminy.
29.06.2011 11:45:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/30/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Pustelniku, stanowiącej własność gminy.
29.06.2011 11:43:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/29/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rządza, stanowiącej własność gminy.
29.06.2011 11:42:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/29/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rządza, stanowiącej własność gminy.
29.06.2011 11:35:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.
29.06.2011 11:35:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.
29.06.2011 11:29:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UchwałaNR VIII/27/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
29.06.2011 11:28:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/27/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
29.06.2011 11:28:09 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł UchwałaNR VIII/27/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. z kategorii VIII sesja
29.06.2011 11:27:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
29.06.2011 11:26:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzasadnienie do uchwały do artykułu Uchwała NR VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów
29.06.2011 11:26:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów
29.06.2011 11:25:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów
29.06.2011 11:18:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała NR VIII/25/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
29.06.2011 11:17:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/25/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
29.06.2011 11:16:19 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Uchwała NR VIII/24/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Stanisławów, na cel „Rozbudowy
29.06.2011 11:15:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
29.06.2011 11:03:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UchwałaNR VIII/24/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Stanisławów, na cel „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa-Węgrów”.
29.06.2011 11:03:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/24/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Stanisławów, na cel „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa-Węgrów”.
29.06.2011 10:36:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UchwałaNR VIII/23/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011– 2024.
29.06.2011 10:35:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/23/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011– 2024.
29.06.2011 10:20:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kurs komputerowy "Profesjonalna obsługa komputera przez osoby w każdym wieku"
28.06.2011 13:00:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:59:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:59:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:58:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:58:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 1 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:57:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:57:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:56:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:56:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:55:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:55:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr VII/22/2011 do artykułu Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:54:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
28.06.2011 12:47:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/21/2011 do artykułu UchwałaNR VIII/21/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok
28.06.2011 12:46:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UchwałaNR VIII/21/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok
28.06.2011 12:42:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr VII/20/2011 do artykułu Uchwała NR VIII/20/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
28.06.2011 12:40:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała NR VIII/20/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
27.06.2011 11:50:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
27.06.2011 11:26:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza
21.06.2011 13:29:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010