MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.06.2011 12:17:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł INFORMACJA dla mieszkańców gminy Stanisławów
16.06.2011 13:24:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2010
16.06.2011 13:22:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2010
15.06.2011 09:16:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.3.2011
14.06.2011 14:34:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłaszanie kandydatów na ławników
14.06.2011 14:06:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłaszanie kandydatów na ławników
14.06.2011 14:05:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłaszanie kandydatów na ławników
10.06.2011 11:30:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
09.06.2011 12:41:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zgłaszanie kandydatów na ławników
09.06.2011 09:42:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Połączone posiedzenie komisji rady gminy
08.06.2011 13:02:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie starosty w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów
06.06.2011 17:13:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie wójta do artykułu
06.06.2011 17:12:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
06.06.2011 17:12:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.06.2011 15:57:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Stanisławów
06.06.2011 11:35:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 28 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 15:11:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nowa książka miejscowego poety
03.06.2011 15:01:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nowa książka miejscowego poety
03.06.2011 12:01:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 11:42:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 33 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 11:42:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 32 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 11:41:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 31 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 11:41:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nnr 30 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 11:40:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 29 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 11:37:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłat na raty w roku 2010, powyzej 500 zł z tytułu należnych podatków lub opłat oraz udzielona pomoc publiczna
03.06.2011 11:32:41 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wykaz z artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłat na raty w roku 2010, powyzej 500 zł z tytułu należnych podatków lub opłat oraz udzielona pomoc publiczna
03.06.2011 10:21:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 27 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:21:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 26 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:20:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 25 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:18:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 24 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:18:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzasadnienie do druku 23 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:17:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 23 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:17:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 22 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:17:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 21 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:16:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do druku nr 20 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:16:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do druku nr 20 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:13:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 20 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:12:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do druku nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:12:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do druku nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:11:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do druku nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:10:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do druku nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:08:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do druku nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 10:07:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do druku nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 09:57:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 19 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 09:56:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 18 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.06.2011 09:56:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 17 do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
02.06.2011 15:08:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłat na raty w roku 2010, powyzej 500 zł z tytułu należnych podatków lub opłat oraz udzielona pomoc publiczna
02.06.2011 15:05:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłat na raty w roku 2010, powyzej 500 zł z tytułu należnych podatków lub opłat oraz udzielona pomoc publiczna
02.06.2011 13:59:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
02.06.2011 13:35:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Awaria wodociągów