MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
02.06.2011 12:34:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warunki naboru do artykułu Nabór na Kierownika Biura LGD Ziemi Mińskiej
02.06.2011 12:32:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na Kierownika Biura LGD Ziemi Mińskiej
02.06.2011 09:40:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady gminy Andrzeja Kopacza z dnia 30 kwietnia 2011 r. za rok 2010
02.06.2011 09:37:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady gminy Andrzeja Kopacza z dnia 30 kwietnia 2011 r. za rok 2010
02.06.2011 09:24:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe wójta z dnia 26 kwietnia 2011 r. (za rok 2010)
02.06.2011 09:22:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe wójta z dnia 26 kwietnia 2011 r. (za rok 2010)
01.06.2011 12:31:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Awaria wodociągów
30.05.2011 15:03:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie do artykułu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”
30.05.2011 15:02:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie do artykułu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”
30.05.2011 15:01:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie do artykułu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”
30.05.2011 15:01:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie do artykułu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”
30.05.2011 15:00:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”
27.05.2011 13:08:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
27.05.2011 13:08:20 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
27.05.2011 13:08:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
25.05.2011 14:44:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stanisławów
25.05.2011 14:40:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy
24.05.2011 15:40:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy
23.05.2011 11:20:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiany w ewidencji działłek 3402/2, 3402/3, 3402/5
20.05.2011 15:49:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu "Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji".
20.05.2011 15:48:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji".
20.05.2011 12:57:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
20.05.2011 12:51:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
19.05.2011 14:10:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 fundusz sołecki do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
19.05.2011 14:09:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 6 z artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
18.05.2011 11:41:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stanisławów
18.05.2011 11:35:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stanisławów
17.05.2011 08:59:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
13.05.2011 10:16:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznych procedur postępowania w zakresie realizacji zadań dotyczących dokonywania okresowych przeglądów dróg i prowadzenia ewidencji dróg
13.05.2011 10:06:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK.6733.1.2011
12.05.2011 12:38:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
12.05.2011 12:36:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
12.05.2011 10:07:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Spotkanie w sprawie paneli solarnych
11.05.2011 08:49:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki
11.05.2011 08:16:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
10.05.2011 14:09:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
10.05.2011 13:23:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR VII/19/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok
10.05.2011 12:42:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/17/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Stanisławów.
10.05.2011 12:35:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/15/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 12:21:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr VII/16/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
10.05.2011 12:20:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr VII/16/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
10.05.2011 12:19:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/16/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
10.05.2011 10:42:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:41:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:41:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:40:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 Przychody i rozchody do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:39:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 Wydatki zlecone do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:38:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 Dochody zlecone do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:38:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 Wydatki do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 10:37:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 Dochody do artykułu Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011