MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
10.05.2011 09:33:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
10.05.2011 09:26:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
09.05.2011 16:24:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr 86/W/11 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r. do artykułu Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
09.05.2011 16:05:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
09.05.2011 15:53:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy Obecności do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:45:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:41:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:32:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:30:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 14 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:28:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:27:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:26:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:23:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:22:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:22:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 15:10:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
06.05.2011 08:38:08 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały do konsultacji z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
06.05.2011 08:37:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
06.05.2011 08:35:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
28.04.2011 16:05:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr VII/2011 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 24 marca 2011r.
22.04.2011 11:51:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stanisławów
22.04.2011 09:01:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
22.04.2011 08:33:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
22.04.2011 08:22:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Życzenia świąteczne
22.04.2011 08:19:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Życzenia świąteczne
19.04.2011 15:16:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UWAGA! 22.04.2011 Urząd czynny do 12
19.04.2011 14:10:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
19.04.2011 11:26:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie.
19.04.2011 11:18:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Stanisławów ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
19.04.2011 11:05:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
19.04.2011 11:03:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
19.04.2011 10:26:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
19.04.2011 10:13:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 marca 2011 r.
18.04.2011 16:34:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 16/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stanisław z dnia 11.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów.
18.04.2011 16:33:55 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie 16/2011 z artykułu Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stanisław z dnia 11.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów.
18.04.2011 16:19:08 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie z artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
18.04.2011 16:18:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 15/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
18.04.2011 16:04:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
18.04.2011 16:02:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
18.04.2011 16:00:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków do artykułu Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
18.04.2011 15:59:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan dochodów do artykułu Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
18.04.2011 15:58:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
18.04.2011 14:43:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Druga edycja konkursu "Zdrowa Gmina"
18.04.2011 14:29:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UWAGA! 22.04.2011 Urząd czynny do 12
18.04.2011 11:51:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Stanisławów oraz do niszczenia dysków, urządzeń i innych nośników informacji zawierających dane osobowe
15.04.2011 11:13:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
15.04.2011 11:11:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa Nr RIiGK.6733.2.2011 - budowa stacji gazowej w Stanisławowie
12.04.2011 13:21:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skład Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie
12.04.2011 12:54:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
12.04.2011 12:53:57 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie 15/2011 r. z artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.