MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
12.04.2011 09:35:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
12.04.2011 09:33:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
12.04.2011 09:21:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie 16/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stanisław z dnia 11.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów.
12.04.2011 09:20:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stanisław z dnia 11.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów.
12.04.2011 09:13:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie 15/2011 r. do artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
12.04.2011 09:12:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
12.04.2011 09:07:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stanisławów.
12.04.2011 09:01:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie.
12.04.2011 08:59:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Stanisławów ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
11.04.2011 12:05:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 marca 2011 r.
11.04.2011 11:53:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
11.04.2011 11:49:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
07.04.2011 12:21:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 8/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2011 r.
07.04.2011 08:49:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanisławowie
07.04.2011 08:44:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza
07.04.2011 08:42:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Retków
05.04.2011 14:39:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2010 do artykułu INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2010 r.
05.04.2011 14:38:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2010 r.
05.04.2011 14:32:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
05.04.2011 14:20:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.04.2011 14:20:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.04.2011 14:04:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 marca 2011 r.
05.04.2011 14:03:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 marca 2011 r.
05.04.2011 13:57:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
05.04.2011 10:00:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
05.04.2011 09:57:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
05.04.2011 09:55:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
05.04.2011 09:51:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
05.04.2011 09:49:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
04.04.2011 12:09:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Stanisławów w 2011 r.
04.04.2011 11:48:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
04.04.2011 11:19:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
04.04.2011 11:13:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.
01.04.2011 11:53:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
01.04.2011 11:51:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skład Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie
01.04.2011 11:51:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok.
01.04.2011 11:45:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR VII/19/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok
01.04.2011 11:45:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/19/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok
01.04.2011 11:42:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie wniosków w ramach inicjatyw lkalnych do artykułu UCHWAŁA NR VII/18/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
01.04.2011 11:41:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/18/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
01.04.2011 11:39:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany programu profilaktyki do artykułu UCHWAŁA NR VII/14/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/11/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2011 rok.
01.04.2011 11:38:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/14/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/11/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2011 rok.
01.04.2011 11:08:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie SZOW do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
01.04.2011 11:07:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOK opis do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
01.04.2011 11:07:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOK tabele do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
01.04.2011 11:06:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
01.04.2011 10:44:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
01.04.2011 10:44:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.04.2011 10:42:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.04.2011 10:42:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy