MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.04.2011 10:40:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
01.04.2011 10:38:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.04.2011 10:32:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie Działanie 9.2 POKL do artykułu Uwaga! Ogłoszenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
01.04.2011 10:32:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie 8.1.2 POKL_2 do artykułu Uwaga! Ogłoszenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
01.04.2011 10:28:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! Ogłoszenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
01.04.2011 09:19:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie Samorządowego Zespołu Oświatowo Wychowawczego w Stanisławowie do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
01.04.2011 09:18:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
01.04.2011 09:17:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2010 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
01.04.2011 08:37:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
31.03.2011 16:04:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
31.03.2011 16:03:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
31.03.2011 16:02:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku
31.03.2011 15:55:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody i wydatki do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
31.03.2011 15:54:24 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabele z artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
31.03.2011 15:54:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
31.03.2011 15:53:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w roku 2010 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
31.03.2011 15:51:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.
31.03.2011 09:29:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK 7331a/14/2010-11
30.03.2011 10:27:46 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dowóz żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r.
29.03.2011 12:58:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
29.03.2011 11:50:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dowóz żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r.
29.03.2011 11:37:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
29.03.2011 11:20:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
29.03.2011 11:15:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dowóz żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r.
29.03.2011 11:11:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dowóz żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r.
28.03.2011 15:00:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr VI/12/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 11 marca 2011
28.03.2011 14:59:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/12/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 11 marca 2011
28.03.2011 14:19:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 4/2011 do artykułu Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów
28.03.2011 14:17:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów
28.03.2011 13:17:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr VI/2011 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 11 marca 2011r.
28.03.2011 13:03:40 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
25.03.2011 14:51:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
22.03.2011 15:48:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
22.03.2011 15:42:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
22.03.2011 14:28:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
22.03.2011 14:27:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
21.03.2011 16:50:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławów
21.03.2011 16:41:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów
21.03.2011 15:03:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 marca 2011 r.
18.03.2011 11:45:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany programu profilaktyki na rok 2011 do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławó
18.03.2011 11:44:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławó
18.03.2011 11:44:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie inicjatyw lokalnych do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławó
18.03.2011 11:43:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławó
18.03.2011 11:29:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji:
18.03.2011 11:27:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji:
18.03.2011 10:42:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławó
18.03.2011 10:22:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli planowej do artykułu Sprawdzenie wybranych wydatków poniesionych w 2009 r., przez jednostki znajdujące się na terenie gminy Stanisławów, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie
18.03.2011 10:20:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawdzenie wybranych wydatków poniesionych w 2009 r., przez jednostki znajdujące się na terenie gminy Stanisławów, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie
18.03.2011 08:54:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
17.03.2011 15:33:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa