MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
17.08.2015 14:46:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Stanisławów o składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
17.08.2015 14:37:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
17.08.2015 14:31:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 49?2015 do artykułu Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 sierpnia 2015 r.
17.08.2015 14:30:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 sierpnia 2015 r.
17.08.2015 14:27:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 49/2015 z kategorii Rok 2015
17.08.2015 14:27:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.08.2015 14:18:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.4.2015 Budowa sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowei i sieci kablowej niskiego napięcia w m. Goździówka
14.08.2015 15:28:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:28:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:26:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rz UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:26:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:25:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie do artykułu UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:24:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:24:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do artykułu UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:23:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:22:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:21:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:20:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania do artykułu UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:19:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:18:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących do artykułu UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:17:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:17:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IX/38/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 20 położonej w miejscowości Lubomin gm. Stanisł UCHWAŁA NR IX/38/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:16:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/38/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:15:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:11:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 15:09:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
14.08.2015 15:09:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów
14.08.2015 12:47:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Plan pracy Rady Gminy Stanisławów
14.08.2015 12:37:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan pracy Rady Gminy Stanisławów
14.08.2015 12:31:54 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kadencja 2014-2018 do kategorii Rada Gminy został przeniesiony artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
14.08.2015 12:29:37 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kadencja 2014-2018 do kategorii Rada Gminy został przeniesiony artykuł Stałe komisje rady gminy
14.08.2015 11:04:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 48/15 do artykułu Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2015 r.
14.08.2015 11:02:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2015 r.
13.08.2015 09:24:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku do artykułu Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
13.08.2015 09:23:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
12.08.2015 16:51:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:50:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:49:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:49:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:48:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:48:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:47:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:47:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:46:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Za łącznik nr 1 do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:46:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:43:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:43:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna cz. 2 do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:42:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna cz.1 do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:38:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)
12.08.2015 16:37:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin - Gmina Stanisławów (dz. ew. 21 i 16)