MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
17.03.2011 13:19:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli z załącznikami do artykułu Kontrola w zakresie prawidłowości wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
17.03.2011 13:17:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola w zakresie prawidłowości wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
17.03.2011 12:16:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Bezpłatne badania mammograficzne
17.03.2011 12:07:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 11:40:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 11:38:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 11:37:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 11:36:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 11:35:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 09:55:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
17.03.2011 08:53:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
11.03.2011 16:15:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
11.03.2011 15:39:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
11.03.2011 15:11:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7.03.2011 r.
11.03.2011 11:36:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK.6733.1.2011
10.03.2011 12:51:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wzory dokumentów do artykułu Dowóz żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r.
10.03.2011 12:42:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dowóz żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r.
10.03.2011 12:07:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do konsultacji do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
10.03.2011 12:06:41 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały do konsultacji z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
10.03.2011 12:06:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
10.03.2011 10:26:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarzadzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7.03.2011 r.
09.03.2011 13:06:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do protokołu do artykułu Kontrola postępowania z odpadami
09.03.2011 13:04:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Kontrola postępowania z odpadami
09.03.2011 13:00:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola postępowania z odpadami
09.03.2011 10:43:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Projekt e-Deklaracje
09.03.2011 10:43:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt e-Deklaracje
09.03.2011 10:27:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wystąpienia pokontrolne do artykułu Protokół kontroli wywiązywania się gminy z obowiązku kontroli dróg publicznych
09.03.2011 10:23:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli wywiązywania się gminy z obowiązku kontroli dróg publicznych
09.03.2011 10:15:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli wywiązywania się gminy z obowiązku kontroli dróg publicznych
08.03.2011 14:48:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 do artykułu Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011-2024
08.03.2011 14:46:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011-2024
08.03.2011 11:03:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
08.03.2011 11:00:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
08.03.2011 10:23:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
08.03.2011 08:41:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2011 rok.
08.03.2011 08:40:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2011 rok.
07.03.2011 16:04:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
07.03.2011 16:02:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
07.03.2011 15:42:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu do artykułu Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011
07.03.2011 15:40:44 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 z kategorii Inne wystąpienia i oceny
07.03.2011 15:40:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
07.03.2011 15:37:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011
07.03.2011 13:51:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2010 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
07.03.2011 13:50:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2010 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
07.03.2011 13:49:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2010 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
07.03.2011 13:48:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki nr 3 i 4 do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
07.03.2011 13:47:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
07.03.2011 13:47:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1a do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
07.03.2011 13:46:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
07.03.2011 13:46:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011 Nr V/9/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.