MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
07.02.2011 10:41:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór wniosków na bezpłatne zdjęcie/odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
02.02.2011 09:56:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu "Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2011 roku"
02.02.2011 09:52:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2011 roku"
02.02.2011 09:51:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2011 roku"
31.01.2011 15:28:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012"
28.01.2011 14:41:59 Robert Wiącek Dodany załącznik Zmiany w zapytaniu ofertowym i odpowiedzi na pytania do artykułu Zapytanie ofertowe
27.01.2011 13:48:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów
26.01.2011 14:42:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Olimpiada gospodyń w Stanisławowie
26.01.2011 14:15:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Olimpiada gospodyń w Stanisławowie
26.01.2011 14:13:15 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Fotoreportaże został przeniesiony artykuł Olimpiada gospodyń w Stanisławowie
26.01.2011 14:12:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Olimpiada gospodyń w Stanisławowie
26.01.2011 10:23:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumenty kontroli oczyszczalni ścieków do artykułu Kontrola Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych Centralna w Retkowie
26.01.2011 10:18:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Kontrola Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych Centralna w Retkowie
26.01.2011 10:12:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych Centralna w Retkowie
21.01.2011 09:42:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informator dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
21.01.2011 09:35:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informator ekologiczny
20.01.2011 14:19:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2011 14:18:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2011 14:17:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2011 14:10:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2011 14:04:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2011 14:02:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2011 13:36:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/11 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10.01.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012.
20.01.2011 13:35:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - telefonia stacjonarna do artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:35:24 Robert Wiącek Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe - telefonia stacjonarna z artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:34:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - dostęp do internetu do artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:33:50 Robert Wiącek Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe - dostęp do internetu z artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:30:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - dostęp do internetu do artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:30:08 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:28:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - telefonia stacjonarna do artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:27:46 Robert Wiącek Usunięty załącznik z artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:27:33 Robert Wiącek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
20.01.2011 13:26:34 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
20.01.2011 11:22:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Połączone posiedzenie komisji
20.01.2011 11:11:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nieruchomości gruntowe w posiadaniu gminy i wspólnot wiejskich
19.01.2011 11:04:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt programu profilaktyki do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
19.01.2011 11:03:40 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt programu profilaktyki uzależnień z artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
18.01.2011 14:30:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do artykułu Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 14:25:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela do artykułu Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 14:22:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 14:06:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr III/10 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.
18.01.2011 14:05:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr III/10 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.
18.01.2011 14:05:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr III/10 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.
18.01.2011 13:57:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 4 do artykułu Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 13:57:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 1 do artykułu Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 13:56:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 2 do artykułu Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 13:56:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 1 do artykułu Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 13:55:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
18.01.2011 13:02:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
18.01.2011 12:28:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty MIńskiego