MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
18.01.2011 10:55:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
18.01.2011 09:56:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
18.01.2011 09:55:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
18.01.2011 09:53:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nie podjęto uchwał
18.01.2011 09:44:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr III/10 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.
18.01.2011 09:26:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011"
17.01.2011 16:11:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt programu profilaktyki uzależnień do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
17.01.2011 13:41:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego do artykułu LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
17.01.2011 13:40:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
14.01.2011 12:13:28 Robert Wiącek Edytowano artykuł "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012"
13.01.2011 12:32:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt zmian uchwały Nr I/4/10 do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
13.01.2011 12:30:46 Robert Wiącek Dodany załącznik Program sesji do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
13.01.2011 12:30:07 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów
13.01.2011 12:27:00 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji
10.01.2011 16:01:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012"
10.01.2011 16:00:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012"
10.01.2011 12:41:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa 23 stycznia 2011 r.
10.01.2011 12:40:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa 23 stycznia 2011 r.
10.01.2011 11:41:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa 23 stycznia 2011 r.
07.01.2011 09:35:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Oświadczenie z artykułu Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
07.01.2011 09:35:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
07.01.2011 09:28:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! Ważna informacja dla osób handlujących alkoholem
05.01.2011 11:24:51 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.01.2011 11:24:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do konsultacji do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.01.2011 11:23:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
04.01.2011 10:14:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty kontroli zewnętrznej
04.01.2011 10:08:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Odpowiedź wójta do artykułu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
04.01.2011 10:07:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wystąpienie pokontrolne do artykułu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
04.01.2011 10:06:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
04.01.2011 10:05:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
04.01.2011 08:39:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
03.01.2011 11:36:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych.
03.01.2011 11:27:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych.
30.12.2010 15:28:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu
30.12.2010 15:09:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 49/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy
29.12.2010 14:02:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Terminarz odbioru odpadów gm. Stanisławów w 2011 r.
28.12.2010 13:21:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminarz odbioru odpadów gm. Stanisławów w 2011 r.
28.12.2010 11:15:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr II/10 z II sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r.
28.12.2010 11:14:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr II/10 z II sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r.
28.12.2010 11:12:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr II/10 z II sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r.
27.12.2010 16:25:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 zadania zlecone wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
27.12.2010 16:24:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 zlecone dochody do artykułu Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
27.12.2010 16:24:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
27.12.2010 16:23:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 dochody do artykułu Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
27.12.2010 16:22:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
22.12.2010 10:25:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 7 do artykułu III sesja Rady Gminy Stanisławów
22.12.2010 10:24:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 6 do artykułu III sesja Rady Gminy Stanisławów
22.12.2010 10:22:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 5 do artykułu III sesja Rady Gminy Stanisławów
22.12.2010 09:39:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł III sesja Rady Gminy Stanisławów
22.12.2010 09:30:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram pracy lekarzy w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Stanisławów