MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
21.12.2010 15:58:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie połączonych komisji rady gminy
21.12.2010 15:56:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł III sesja Rady Gminy
21.12.2010 15:51:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Połączone posiedzenie komisji
21.12.2010 15:48:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł III sesja Rady Gminy Stanisławów
21.12.2010 14:07:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gazyfikacja Stanisławowa
21.12.2010 13:30:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/203/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
21.12.2010 13:29:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Uchwała z artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/203/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
21.12.2010 13:28:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/203/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
21.12.2010 11:11:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Mińskiego
20.12.2010 14:46:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne i noworoczne
20.12.2010 14:41:52 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Aktualności został przeniesiony artykuł Godziny Otwarcia urzędu w Wigilię i Sylwestra
20.12.2010 14:19:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 46/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Stanisławów w 2011 r.
20.12.2010 14:02:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 45/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17.12.210 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012
20.12.2010 13:41:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
20.12.2010 11:07:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Godziny Otwarcia urzędu w Wigilię i Sylwestra
17.12.2010 12:01:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Stanisławów w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 25 grudnia przypadający w sobotę
17.12.2010 11:27:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy 2010 - 2014
16.12.2010 13:59:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy.
15.12.2010 14:19:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
15.12.2010 14:17:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
15.12.2010 14:13:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
15.12.2010 09:34:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:34:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletni program inwestycyjny do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:33:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dotacje i GKRPA do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:32:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:31:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:30:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała wieloletnia prognoza finansowa do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:28:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania inwestycyjne do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:28:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:27:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Fundusz sołecki do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:27:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przychody i rozchody do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:25:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki zlecone do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:25:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody zlecone do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:24:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:19:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 2 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:19:11 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:19:08 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 6 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:19:04 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 5 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:19:00 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 4 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:18:56 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 3 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:18:52 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 2 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:18:48 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 1 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:18:44 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załączniki nr 3 i 4 z artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.12.2010 09:18:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
14.12.2010 14:31:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu
14.12.2010 12:49:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram pracy lekarzy w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Stanisławów
14.12.2010 12:33:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram pracy lekarzy w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Stanisławów
14.12.2010 11:12:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
14.12.2010 10:46:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obecni na sesji do artykułu Protokół Nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.