MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.12.2010 10:45:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do artykułu Protokół Nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
14.12.2010 10:40:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do artykułu Protokół Nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
14.12.2010 10:10:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół z I sesji do artykułu Protokół Nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
14.12.2010 10:06:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr I/10 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
13.12.2010 14:52:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2010 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Stanisławów
09.12.2010 14:51:38 Robert Wiącek Edytowano artykuł Uchwały z roku 2010
09.12.2010 14:44:12 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr I/4/10 do artykułu Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:43:57 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:43:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/10 do artykułu Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:42:45 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:41:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/10 do artykułu Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:41:07 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:39:25 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/10 do artykułu Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 14:38:49 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2010r.
09.12.2010 13:33:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o przetargu
09.12.2010 13:33:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o przetargu
09.12.2010 13:33:12 Robert Wiącek Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o przetargu
09.12.2010 13:32:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu
09.12.2010 13:31:32 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu
09.12.2010 11:38:06 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł II sesja Rady Gminy Stanisławów
09.12.2010 11:37:00 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł II sesja Rady Gminy Stanisławów
09.12.2010 11:13:17 Robert Wiącek Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy 2010 - 2014
09.12.2010 10:55:37 Robert Wiącek Edytowano artykuł Rada Gminy 2010 - 2014
07.12.2010 16:37:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Załaczniki (odt) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.12.2010 16:36:25 Robert Wiącek Dodany załącznik Załaczniki (pdf) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.12.2010 16:36:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Załaczniki ( doc ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.12.2010 16:30:48 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
07.12.2010 15:44:12 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy.
07.12.2010 15:42:01 Robert Wiącek Edytowano artykuł Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów.
06.12.2010 13:48:39 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Stanisławów
02.12.2010 14:57:36 Robert Wiącek Dodany załącznik Decyzja do artykułu Uchylenie decyzji WI.II.IAB2-7047/D/84/08
02.12.2010 14:56:59 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Uchylenie decyzji WI.II.IAB2-7047/D/84/08
02.12.2010 14:56:26 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Uchylenie decyzji WI.II.IAB2-7047/D/84/08
02.12.2010 14:50:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Zawiadomienie o wydaniu decyzji 20/10 do artykułu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"
01.12.2010 14:05:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekty uchwał do artykułu I sesja Rady Gminy Stanisławów
01.12.2010 14:03:02 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł I sesja Rady Gminy Stanisławów
01.12.2010 13:58:48 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł I sesja Rady Gminy Stanisławów
01.12.2010 10:56:34 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/10 do artykułu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"
25.11.2010 13:02:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
25.11.2010 12:59:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
25.11.2010 12:58:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
25.11.2010 12:57:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
25.11.2010 12:54:22 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z artykułu ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
25.11.2010 12:54:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
25.11.2010 12:53:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
25.11.2010 12:50:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.11.2010 12:49:25 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów stałych z artykułu Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.11.2010 12:49:20 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalnośc z artykułu Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.11.2010 12:41:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.11.2010 11:52:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wniosek o udostępnianie informacji publicznych