MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
25.11.2010 08:17:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/12/2010
24.11.2010 09:50:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.11.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy.
22.11.2010 15:42:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 21 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Stanisławów w dniu 5 grudnia 2010 r.
22.11.2010 11:54:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki głosowania
22.11.2010 11:18:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania
19.11.2010 11:07:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2010 r.
16.11.2010 10:09:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2009
16.11.2010 10:06:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2009
16.11.2010 09:58:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2009
15.11.2010 14:34:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki nr 3 i 4 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:28:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:26:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:22:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:21:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:21:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:21:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:20:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:20:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
15.11.2010 14:07:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
12.11.2010 11:05:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów.
12.11.2010 10:16:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/210/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
12.11.2010 10:16:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/210/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
12.11.2010 10:14:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/209/2010 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
12.11.2010 10:13:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/209/2010 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
12.11.2010 10:12:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała z załącznikiem do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/208/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/175/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2010 rok.
12.11.2010 10:12:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/208/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/175/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2010 rok.
12.11.2010 10:11:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/206/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
12.11.2010 10:11:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/206/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
12.11.2010 10:08:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/205/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011 i zwolnień z tego podatku.
12.11.2010 10:07:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/205/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011 i zwolnień z tego podatku.
12.11.2010 10:03:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/204/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2011
12.11.2010 10:02:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/204/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2011
12.11.2010 10:01:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/203/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
12.11.2010 10:00:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/203/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
12.11.2010 09:38:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów.
12.11.2010 09:37:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ, wzór umowy, oświadczen, formularz ofertowy do artykułu Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów.
12.11.2010 09:35:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów.
12.11.2010 09:16:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki (SIWZ, Wzór umowy, oświadczenie, itp.) do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy.
12.11.2010 09:15:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy.
12.11.2010 08:30:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 38/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 listopada 2010 r.
12.11.2010 08:22:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 37/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 listopada 2010 r.
10.11.2010 08:55:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Utylizacja azbestu
09.11.2010 15:37:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
09.11.2010 15:36:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 4 do artykułu Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
09.11.2010 15:34:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 i 3 do artykułu Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
09.11.2010 15:33:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
09.11.2010 15:32:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
09.11.2010 15:31:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 3 do artykułu Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
09.11.2010 15:20:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
08.11.2010 16:33:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji