MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
08.11.2010 11:20:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
08.11.2010 11:16:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
08.11.2010 10:59:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
08.11.2010 10:47:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.11.2010 15:47:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
05.11.2010 15:39:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2010 r. o dyżurach Komisji
05.11.2010 14:21:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 4 listopada 2010 r.
05.11.2010 14:20:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 4 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:18:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
05.11.2010 12:55:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 28 października 2010 r.
05.11.2010 12:46:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2010 r. o dyżurach Komisji
05.11.2010 11:48:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nieruchomości gruntowe w posiadaniu gminy i wspólnot wiejskich
05.11.2010 10:05:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
04.11.2010 09:33:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 35/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 11 października 2010 r.
04.11.2010 09:21:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 34/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 października 2010 r.
03.11.2010 15:32:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 33/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 października 2010 r.
03.11.2010 11:04:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
03.11.2010 09:46:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
03.11.2010 09:39:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWW z dnia 28 października 2010 r.
03.11.2010 09:11:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)
03.11.2010 09:10:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)
03.11.2010 08:46:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dofinansowanie dożynek gminno-parafialnych
02.11.2010 16:41:51 Robert Wiącek Edytowano artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 2 listopada 2010r
02.11.2010 16:41:21 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 2 listopada 2010r
02.11.2010 14:02:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 203 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 14:01:38 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 201 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 14:00:47 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 200 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 14:00:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 198 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:59:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 197 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:58:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 196 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:57:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 195 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:57:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 194 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:56:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Druk nr 193 do artykułu XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:54:24 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:51:02 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji rady gminy
02.11.2010 13:46:06 Robert Wiącek Edytowano artykuł XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 13:44:24 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
02.11.2010 12:11:48 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł INFORMACJA
29.10.2010 12:01:44 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
27.10.2010 11:01:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Prawa Pacjenta
26.10.2010 14:51:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki do artykułu Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów działki (działek)
26.10.2010 14:51:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów działki (działek)
26.10.2010 14:18:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zostanie odcięty dopływ wody
25.10.2010 13:18:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Inwestycje zrealizowane w latach 2007-2010 w Gminie Stanisławów. do artykułu Inwestycje zrealizowane w latach 2007-2010 w Gminie Stanisławów.
25.10.2010 13:13:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Inwestycje zrealizowane w latach 2007-2010 w Gminie Stanisławów.
25.10.2010 10:23:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ankiea do artykułu Konferencja "Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowej w pokonywaniu barier rozwojowych"
25.10.2010 10:23:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konferencja "Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowej w pokonywaniu barier rozwojowych"
22.10.2010 13:20:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
22.10.2010 13:20:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
22.10.2010 13:19:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH