MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
22.10.2010 13:18:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
22.10.2010 13:17:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.10.2010 13:16:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.10.2010 12:37:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz ofertowy po 2 zmianach do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
22.10.2010 12:35:54 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz ofertowy po dwóch zmananch z artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
22.10.2010 11:40:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz ofertowy po dwóch zmananch do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
22.10.2010 11:39:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
21.10.2010 12:46:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi w Stanisławowie
21.10.2010 12:32:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
21.10.2010 11:07:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Otwarcie oczyszczalni ścieków
21.10.2010 11:03:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Otwarcie oczyszczalni ścieków
20.10.2010 13:20:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
20.10.2010 13:14:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
20.10.2010 12:55:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w m. Retków
20.10.2010 11:07:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz ofertowy po zmianach do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
20.10.2010 10:58:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
20.10.2010 10:56:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
20.10.2010 08:30:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o podjęciu decyzji przez Starostę Mińskiego
15.10.2010 16:02:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 7331a/13/10
15.10.2010 11:10:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
15.10.2010 11:08:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
15.10.2010 11:07:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
15.10.2010 11:06:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
15.10.2010 10:32:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
15.10.2010 10:32:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
15.10.2010 10:29:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oświadczenia kandydata na radnego rady gminy – obywatela kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, niebędącego obywatelem polskim. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:29:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oświadczenia kandydata na radnego rady gminy – obywatela kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, niebędącego obywatelem polskim. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:28:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór uniwersalnego zgłoszenia kandydatów na radnych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:27:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór uniwersalnego zgłoszenia kandydatów na radnych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:26:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia do dokonania zgłoszenia listy kandydatów na radnych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:26:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia do dokonania zgłoszenia listy kandydatów na radnych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:23:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wykazu osób popierających listę kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:23:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wykazu osób popierających listę kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:18:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzóry uchwały organu statutowego partii lub organizacji. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:12:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzóry uchwały organu statutowego partii lub organizacji. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:09:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby, która zbiera podpisy (wpisy) popierające zgłoszenie kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:09:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby, która zbiera podpisy (wpisy) popierające zgłoszenie kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:08:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia do zgłoszenia kandydata na wójta w imieniu Komitetu Wyborczego wystawionego przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:07:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia do zgłoszenia kandydata na wójta w imieniu Komitetu Wyborczego wystawionego przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:05:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:05:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:02:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 10:02:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:58:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór Decyzja (np. uchwała) organu statutowego partii politycznej lub organizacji społecznej potwierdzającej poparcie dla kandydata na wójta. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:57:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór Decyzja (np. uchwała) organu statutowego partii politycznej lub organizacji społecznej potwierdzającej poparcie dla kandydata na wójta. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:54:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:54:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:53:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oświadczenia lustracyjnego. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:52:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oświadczenia lustracyjnego. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:08:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do sądu o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych