MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
12.08.2015 11:36:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.9.2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na termoizolacji, przebudowie budynku jednorodzinnego oraz budowie instalacji gazowej i przebudowie instalacji CO na działce o numerze ew. 2019/4 obr. Stanisławów, gm. Stanisławów.
12.08.2015 11:34:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.9.2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na termoizolacji, przebudowie budynku jednorodzinnego oraz budowie instalacji gazowej i przebudowie instalacji CO na działce o numerze ew. 2019/4 obr. Stanisławów, gm. Stanisławów.
11.08.2015 09:05:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół nr VIII/2015 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
11.08.2015 09:03:17 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Protokół z artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
11.08.2015 08:43:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
11.08.2015 08:43:07 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt protokołu z artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
10.08.2015 11:18:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rok 2015
10.08.2015 11:14:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
07.08.2015 09:04:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Raport weterynarii do artykułu Raport Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
07.08.2015 09:03:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Raport Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
07.08.2015 08:57:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Raport do artykułu Stan sanitarny powiatu mińskiego w 2013 r.
07.08.2015 08:57:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo przewodnie do artykułu Stan sanitarny powiatu mińskiego w 2013 r.
07.08.2015 08:56:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stan sanitarny powiatu mińskiego w 2013 r.
07.08.2015 08:51:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Raport policji do artykułu Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania komisariatu w Dobrem w roku 2014
07.08.2015 08:50:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania komisariatu w Dobrem w roku 2014
07.08.2015 08:47:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Raport nadleśnictwa do artykułu Raport Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki
07.08.2015 08:47:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Raport Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki
07.08.2015 08:43:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Raport do artykułu Działania OSP w 2014 r.
07.08.2015 08:43:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Działania OSP w 2014 r.
05.08.2015 15:08:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
05.08.2015 15:07:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Skład i dyżury Gminnej Komisji Wyborczej do artykułu Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
05.08.2015 15:06:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
05.08.2015 08:49:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 47/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 sierpnia 2015 r.
05.08.2015 08:48:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 sierpnia 2015 r.
05.08.2015 08:46:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 46/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 sierpnia 2015 r.
05.08.2015 08:45:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 sierpnia 2015 r.
04.08.2015 15:43:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
04.08.2015 15:16:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
04.08.2015 14:01:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie do artykułu Skład Gminnej Komisji Wyborczej
04.08.2015 14:00:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skład Gminnej Komisji Wyborczej
04.08.2015 13:56:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie 324/2015 Wojewody Mazowieckiego
04.08.2015 13:53:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
04.08.2015 13:51:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
04.08.2015 13:43:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.08.2015 16:18:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 44/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 lipca 2015 r.
03.08.2015 16:17:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 lipca 2015 r.
03.08.2015 15:10:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oferta do artykułu Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - program stypendialny "Równe szanse"
03.08.2015 15:09:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - program stypendialny "Równe szanse"
03.08.2015 14:41:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 45/2015 do artykułu Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gmminy Stanisławów z dnia 3 sierpnia 2015 r.
03.08.2015 14:40:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gmminy Stanisławów z dnia 3 sierpnia 2015 r.
03.08.2015 13:56:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 lipca 2015 r.
03.08.2015 13:54:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 lipca 2015 r.
03.08.2015 13:42:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt protokołu do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
03.08.2015 13:42:07 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt protokołu z artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
31.07.2015 15:33:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 14:37:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej do artykułu Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
31.07.2015 14:36:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji ds. referendum (pdf) do artykułu Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
31.07.2015 14:34:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
31.07.2015 13:46:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy
31.07.2015 12:16:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów