MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.10.2010 09:07:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do sądu o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:06:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby prowadzącej agitację na rzecz kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:06:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby prowadzącej agitację na rzecz kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 09:05:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład skargi na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 09:04:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład skargi na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 09:03:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład skargi na decyzję w sprawie rozpatrzenia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 09:03:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład skargi na decyzję w sprawie rozpatrzenia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:58:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:58:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:55:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku osoby niepełnosprawnej o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:55:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku osoby niepełnosprawnej o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:53:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku o udostępnienie rejestru wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:53:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku o udostępnienie rejestru wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:51:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich unii europejskiej niebędących obywatelami polskimi. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:51:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich unii europejskiej niebędących obywatelami polskimi. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:49:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:49:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:45:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:45:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:44:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku o udostępnienie spisu wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:44:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład wniosku o udostępnienie spisu wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:42:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:42:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:39:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład skargi na odmowę uwzględnienia reklamacji dotyczącej spisu wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:39:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład skargi na odmowę uwzględnienia reklamacji dotyczącej spisu wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:37:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:37:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykład reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców. do artykułu Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:36:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Formularze dla wyborców
15.10.2010 08:27:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:27:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:23:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór informacji przedkładanej pracodawcy przez członka komisji o przewidywanym okresie nieobecności w pracy. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:23:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór informacji przedkładanej pracodawcy przez członka komisji o przewidywanym okresie nieobecności w pracy. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:20:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w komisji wyborczej. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:20:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w komisji wyborczej. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:19:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do obwodowej komisji wyborczej, odrębnego dla każdego kandydata do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:19:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do obwodowej komisji wyborczej, odrębnego dla każdego kandydata do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:18:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór formularza wykazu zgłaszanych kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:17:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór formularza wykazu zgłaszanych kandydatów. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:16:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:16:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór upoważnienia dla osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Formularze dla komitetów wyborczych
15.10.2010 08:15:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Formularze dla komitetów wyborczych
13.10.2010 14:33:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
13.10.2010 14:32:44 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami z artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
13.10.2010 12:57:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obsługa informatyczna wyborów
13.10.2010 12:55:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
13.10.2010 12:51:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja GKW o jej składzie
12.10.2010 14:08:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
12.10.2010 14:07:29 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami z artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
11.10.2010 15:57:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXXVIII/10 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 14 września 2010r.
11.10.2010 15:48:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Procedura wydawania zezwolenia do artykułu Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).