MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
11.10.2010 15:47:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
11.10.2010 15:38:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVIII/10 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 14 września 2010r.
11.10.2010 14:58:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie
11.10.2010 14:39:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
11.10.2010 14:32:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
11.10.2010 14:31:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie.
11.10.2010 12:26:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w m. Retków
11.10.2010 11:29:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie
11.10.2010 11:19:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie
08.10.2010 10:43:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pismo wojewody w sprawie oświadczeń lustracyjnych
08.10.2010 10:36:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Graqnice okręgów i liczba radnych
06.10.2010 14:19:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 4 Zadania zlecone wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2010 r.
06.10.2010 14:18:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 3 Zadania zlecone dochody do artykułu Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2010 r.
06.10.2010 14:17:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2010 r.
06.10.2010 14:17:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 dochody do artykułu Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2010 r.
06.10.2010 14:16:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2010 r.
06.10.2010 12:23:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Grunty wspólnot wiejskich
06.10.2010 12:22:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Grunty wspólnot wiejskich
06.10.2010 12:20:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz gruntów należących do Wspólnot Wsi
05.10.2010 13:29:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
05.10.2010 12:07:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kalendarz wyborczy do artykułu Kalendarz wyborczy
05.10.2010 12:07:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kalendarz wyborczy
05.10.2010 08:21:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO z dnia 28 września 2010 r.
04.10.2010 16:45:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
04.10.2010 16:36:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie wójta o zatrudnieniu żony w Zespole Szkolnym w Stanisławowie
04.10.2010 16:25:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
04.10.2010 16:24:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
04.10.2010 16:23:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
04.10.2010 16:23:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
04.10.2010 16:05:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
04.10.2010 15:14:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie wójta o zatrudnieniu żony w Zespole Szkolnym w Stanisławowie
01.10.2010 09:33:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
01.10.2010 09:18:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki złożone w związku z zakończeniem kadencji
01.10.2010 09:18:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki złożone w związku z zakończeniem kadencji
01.10.2010 09:09:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
01.10.2010 09:08:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe złożone dwa miesiące przed końcem kadencji do artykułu Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
01.10.2010 09:07:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
30.09.2010 11:10:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Graqnice okręgów i liczba radnych
30.09.2010 11:02:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach
28.09.2010 14:45:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Mińskiego o zmianie klasyfikacji ziemi
24.09.2010 12:30:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 31/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2010 r.
24.09.2010 09:21:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/11/2010
24.09.2010 09:19:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RLiGK 7331a/10/2010
22.09.2010 14:18:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Brak
22.09.2010 10:48:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 10 sierpnia 2010r.
22.09.2010 09:24:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż w drodze rokowań działek położonych w Stanisławowie
21.09.2010 12:13:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 10:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
20.09.2010 16:23:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 30/2010 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 września 2010 r.
17.09.2010 12:12:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż w drodze rokowań działek położonych w Stanisławowie