MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
17.09.2010 08:45:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Regulamin utrzymania czystości
17.09.2010 08:38:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa
17.09.2010 08:25:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW do artykułu AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW
17.09.2010 08:24:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW
17.09.2010 08:23:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami do artykułu AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY STANISŁAWÓW Na lata 2010-2017
17.09.2010 08:21:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY STANISŁAWÓW Na lata 2010-2017
16.09.2010 15:32:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwalono Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stanisławów
16.09.2010 15:29:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik podpisana uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/196/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:24:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan Odnowy miejscowości Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/196/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:19:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/196/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:17:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podpisana uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/197/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:16:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletni Plan Inwestycyjny do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/197/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:15:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/197/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:13:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podpisana Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:11:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:10:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:06:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan gospodarki odpadami do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/199/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:04:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podpisana uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/199/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:03:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/199/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2010 r.
16.09.2010 15:01:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podpisana uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 września 2010 r.
16.09.2010 15:00:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 września 2010 r.
15.09.2010 14:37:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zestawienie do artykułu Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2010 r
15.09.2010 14:36:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2010 r
15.09.2010 14:06:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2010 r.
15.09.2010 14:06:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2010 r.
15.09.2010 14:06:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2010 r.
15.09.2010 14:05:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2010 r.
15.09.2010 14:00:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2010 r.
15.09.2010 12:47:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXXVIII sesja Rady Gminy
15.09.2010 08:23:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie wraz z załącznikami do artykułu Remont urzędu gminy
15.09.2010 08:22:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont urzędu gminy
14.09.2010 15:19:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Stanisława Piotra Marszała
14.09.2010 15:18:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Stanisława Piotra Marszała
14.09.2010 11:39:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza
14.09.2010 11:38:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza
14.09.2010 10:57:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jolanty Endzelm
14.09.2010 10:54:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jolanty Endzelm
14.09.2010 10:38:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Krawczyka
14.09.2010 10:36:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Krawczyka
14.09.2010 10:09:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza
14.09.2010 10:07:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza
14.09.2010 09:57:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Bogdana Ryszawy
14.09.2010 09:56:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Bogdana Ryszawy
14.09.2010 09:36:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika
14.09.2010 09:35:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika
14.09.2010 09:17:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza
14.09.2010 09:15:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza
14.09.2010 09:06:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka
14.09.2010 08:50:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Orycha
14.09.2010 08:49:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Orycha