MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
13.09.2010 17:10:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkoiwe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka
13.09.2010 17:08:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka
13.09.2010 16:24:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Marka Kaima
13.09.2010 16:23:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Marka Kaima
13.09.2010 15:17:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczyste otwarcie i poświęcenie oczyszczalni ścieków
13.09.2010 11:10:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZADZENIE Nr 29/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 13 września 2010 r.
10.09.2010 08:56:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opisowe sprawozdanie GOK do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku
10.09.2010 08:55:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabelaryczne sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku
10.09.2010 08:54:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opisowe sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.
10.09.2010 08:54:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabelaryczne sprawozdanie GminnegoOśrodka Kultury do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.
09.09.2010 12:09:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS w Stanisławowie do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.
09.09.2010 12:08:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS w Stanisławowie do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku
08.09.2010 11:01:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele i opis wykonania budżetu do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.
08.09.2010 11:00:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.
08.09.2010 10:51:38 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Rok 2010 został przeniesiony artykuł ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku
08.09.2010 10:38:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Infrmacja z wykonania budżetu w I półroczu 2010 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku
08.09.2010 10:31:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku
08.09.2010 09:25:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącxznik nr 6 do artykułu Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 10 sierpnia 2010r.
08.09.2010 09:25:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 10 sierpnia 2010r.
08.09.2010 09:24:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 10 sierpnia 2010r.
08.09.2010 09:23:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 10 sierpnia 2010r.
08.09.2010 08:44:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 10 sierpnia 2010r.
06.09.2010 17:23:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:21:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:19:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie planu odnowy Stanisławowa do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:17:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Stanisławów na lata 2010-2015 do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:10:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:09:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan Gospodarki Odpadami do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:05:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie "Programu Gospodarki Odpadami" do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:04:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 17:02:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 16:46:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie z załącznikami do artykułu Kontrola i konserwacja przewodów kominwych
06.09.2010 16:44:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola i konserwacja przewodów kominwych
06.09.2010 14:23:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Równać Szanse 2010 - Regionalny Konkurs Grantowy"
06.09.2010 13:56:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji Rady Gminy
06.09.2010 13:23:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVIII sesja Rady Gminy
06.09.2010 13:07:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o zmianie w obrębie działki 3005/1
03.09.2010 13:31:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
03.09.2010 12:35:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o zmianie w obrębie działki 3005/1
03.09.2010 11:43:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały z roku 2010
03.09.2010 09:39:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 27/2010 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3 września 2010 r.
01.09.2010 12:33:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/193/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2010 r.
01.09.2010 12:32:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/193/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:48:00 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXXI sesja Rady Gminy do kategorii XXXVII sesja został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:46:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:45:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:45:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:45:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:44:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.
31.08.2010 12:44:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.