MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
26.08.2010 09:10:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
26.08.2010 08:59:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
26.08.2010 08:54:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
26.08.2010 08:47:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
26.08.2010 08:29:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
26.08.2010 08:25:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 15:46:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 15:41:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 14:01:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 13:48:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 13:17:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 13:10:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 13:04:38 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Fotoreportaże został przeniesiony artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 13:00:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 12:34:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 12:25:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 12:07:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 11:58:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 11:44:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 11:10:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 11:00:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
25.08.2010 10:39:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2010
24.08.2010 10:24:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2010
23.08.2010 14:18:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2010
20.08.2010 14:07:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
20.08.2010 13:51:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
20.08.2010 12:21:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
20.08.2010 11:24:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
20.08.2010 10:52:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Procedury administracyjne
20.08.2010 10:38:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o stypendium do artykułu Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
20.08.2010 10:34:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
20.08.2010 10:28:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
20.08.2010 10:15:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
20.08.2010 10:13:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie południowego przebiegu obwodnicy Stanisławowa
20.08.2010 09:53:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
19.08.2010 12:02:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 637, RELACJI WARSZAWA – WĘGRÓW NA TERENIE GMIN SULEJÓWEK, HALINÓW, DĘBE WIELKIE, STANISŁAWÓW ORAZ ZIELONKA (D-145-10)
18.08.2010 13:40:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 24/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 sierpnia 2010 r.
18.08.2010 11:08:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"
18.08.2010 11:06:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (z numerami działek usytuowania drogi) do artykułu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"
18.08.2010 11:04:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"
18.08.2010 10:22:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie zbiórki pieniędzy w czasie dożynek w dniu 22 sierpnia 2010 w Stanisławowie na pomoc dla powodzian
13.08.2010 15:46:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/7/2010
13.08.2010 11:16:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie zbiórki pieniędzy w czasie dożynek w dniu 22 sierpnia 2010 w Stanisławowie na pomoc dla powodzian
13.08.2010 11:05:46 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Informacja w sprawie zbiórki pieniędzy w czasie dożynek w dniu 22 sierpnia w Stanisławowie na pomoc dla powodzian z kategorii Tablica ogłoszeń
13.08.2010 11:05:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
13.08.2010 11:04:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
13.08.2010 11:02:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
13.08.2010 11:02:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
13.08.2010 11:01:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.08.2010 14:00:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Modernizacja istniejącej linii wysokiego napięcia