MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
11.08.2010 13:30:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Modernizacja istniejącej linii wysokiego napięcia
11.08.2010 12:42:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:41:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:40:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:39:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:39:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:35:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:35:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 12:34:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 10:10:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł List Generalnego Komisarza spisowego
11.08.2010 09:51:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie z załącznikami do artykułu Przetarg na kontrolę i konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych
11.08.2010 09:51:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg na kontrolę i konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych
10.08.2010 12:29:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
10.08.2010 12:19:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie południowego przebiegu obwodnicy Stanisławowa
10.08.2010 09:04:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu publicznym
09.08.2010 15:45:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Nowa wersja planu (po zebraniu wiejskim w lipcu 2010 r.) do artykułu Plan odnowy miejscowości Stanisławów
06.08.2010 10:44:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
06.08.2010 09:05:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu publicznym
05.08.2010 15:37:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 23/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6.08.2010 r.
05.08.2010 12:46:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji rady gminy
05.08.2010 12:18:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 182 do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
05.08.2010 08:19:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/12/2010
04.08.2010 14:31:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Struktura organizacyjna oraz zasady działania plutonu ratownictwa ogólnego, drużyny wykrywania i alarmowania oraz punktów alarmowania do artykułu ZARZADZENIE NR 22/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów
04.08.2010 14:24:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZADZENIE NR 22/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów
04.08.2010 10:56:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 184 do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
04.08.2010 10:56:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 183 do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
04.08.2010 10:55:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
04.08.2010 10:52:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
04.08.2010 10:50:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
03.08.2010 08:29:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Regionalny konkurs grantowy "Równać szanse"
03.08.2010 08:19:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regionalny konkurs grantowy "Równać szanse"
30.07.2010 13:23:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu publicznym
30.07.2010 13:17:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiana SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu publicznym
30.07.2010 08:43:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/11/2010
29.07.2010 15:37:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Lista osób uhonorowanych dyplomami za zasługi dla samorządności do artykułu XXXV uroczysta sesja Rady Gminy
29.07.2010 15:36:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół posiedzenia do artykułu XXXV uroczysta sesja Rady Gminy
29.07.2010 15:35:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu XXXV uroczysta sesja Rady Gminy
29.07.2010 15:33:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Historia samorządu do artykułu XXXV uroczysta sesja Rady Gminy
29.07.2010 15:33:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXV uroczysta sesja Rady Gminy
29.07.2010 11:54:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł DOŻYNKI Powiatowo-Gminno-Parafialne 2010
28.07.2010 16:01:22 Robert Wiącek Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej w m. Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap I
28.07.2010 15:56:35 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Fundusz sołecki w Gminie Stanisławów na 2011r.
28.07.2010 15:54:32 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Fundusz sołecki w Gminie Stanisławów na 2012 r.
28.07.2010 15:47:31 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27.07.2010r.
28.07.2010 15:46:59 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27.07.2010r.
28.07.2010 15:43:33 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27.07.2010r.
28.07.2010 15:40:29 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26.07.2010r.
28.07.2010 15:40:13 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26.07.2010r.
27.07.2010 09:14:38 Robert Wiącek Edytowano artykuł Informacja o zmianie w obrębie działki 3005/1
27.07.2010 09:13:22 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja o zmianie w obrębie działki 3005/1