MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
22.07.2010 13:50:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do artykułu Ogłoszenie o przetargu publicznym
22.07.2010 13:49:58 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu publicznym
22.07.2010 13:49:10 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu publicznym
21.07.2010 10:51:58 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
20.07.2010 15:18:41 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
19.07.2010 15:51:35 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
19.07.2010 15:43:39 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
16.07.2010 14:36:02 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RLiGK 7331a/10/2010
16.07.2010 12:55:34 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
16.07.2010 10:53:16 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.07.2010r.
16.07.2010 10:51:39 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.07.2010r.
15.07.2010 16:11:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne do artykułu Przebudowa drogi gminnej w m. Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap I
13.07.2010 14:18:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Przebudowa drogi gminnej w m. Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap I
13.07.2010 14:17:28 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
12.07.2010 16:12:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
12.07.2010 15:31:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
12.07.2010 15:23:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
12.07.2010 15:21:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 lipca 2010 r.
12.07.2010 13:25:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2009
12.07.2010 13:23:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2009
12.07.2010 13:06:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak
12.07.2010 13:05:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak
12.07.2010 12:48:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz
12.07.2010 12:47:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz
12.07.2010 12:29:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Janusza Jacka Wieczorka
12.07.2010 12:29:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Janusza Jacka Wieczorka
12.07.2010 12:05:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jana Lesia
12.07.2010 12:04:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia
12.07.2010 11:56:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak
12.07.2010 11:55:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak
12.07.2010 11:43:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2009
12.07.2010 11:42:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2009
12.07.2010 11:25:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Marty Marii Rogali
12.07.2010 11:24:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Marty Marii Rogali
12.07.2010 11:19:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Statut Gminy Stanisławów
12.07.2010 10:52:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
12.07.2010 10:50:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
12.07.2010 10:50:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
12.07.2010 10:47:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
12.07.2010 10:46:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
12.07.2010 10:45:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
12.07.2010 10:38:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie statutu gminy do artykułu UCHWAŁA NR NR XXXIII/182/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
12.07.2010 10:37:34 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Uchwała z artykułu UCHWAŁA NR NR XXXIII/182/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
09.07.2010 14:58:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
09.07.2010 14:57:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
09.07.2010 14:56:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
09.07.2010 14:52:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie sołeckie w Stanisławowie
09.07.2010 14:28:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i inne załączniki do artykułu Przebudowa drogi gminnej w m. Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap I
09.07.2010 14:26:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej w m. Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap I
09.07.2010 13:12:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Elżbiety Franciszki Król