MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
22.06.2010 15:18:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oczyszczalnia ścieków
22.06.2010 14:46:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Retkowie
22.06.2010 14:37:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej
22.06.2010 14:34:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej
22.06.2010 14:27:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odtworzenie chodnika przy ul. Siedleckiej
21.06.2010 16:21:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie RDOŚ do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
21.06.2010 16:20:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
21.06.2010 16:19:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
21.06.2010 10:26:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki pierwszej tury wyborów w gminie Stanisławów
18.06.2010 10:56:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/188/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.
18.06.2010 10:55:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/188/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.
18.06.2010 10:51:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/187/110 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.
18.06.2010 10:46:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/186/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.
18.06.2010 09:20:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Godziny pracy komisji obwodowych
17.06.2010 15:39:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK 7331a/9/2010
17.06.2010 09:25:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
17.06.2010 09:16:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo pana Tchórzewskiego do artykułu Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
17.06.2010 09:15:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 pisma mieszkańców Rządzy do artykułu Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
17.06.2010 09:12:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Analiza stanu bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu Policji w Dobrem do artykułu Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
17.06.2010 09:10:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki 1 -4 wnioski komisji rady gminy do artykułu Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
17.06.2010 09:04:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 11A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2010 r.
16.06.2010 15:36:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO na temat wykonania budżetu za rok 2009 do artykułu Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
16.06.2010 15:35:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności uczestników sesji do artykułu Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
16.06.2010 11:06:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warunki przetargu, wzór oferty, wzór umowy do artykułu Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów
16.06.2010 11:04:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów
16.06.2010 10:23:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
16.06.2010 09:42:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
15.06.2010 11:22:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 11:20:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 11:17:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 11:12:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 11:02:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 10:58:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 10:54:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 10:45:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 09:56:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
15.06.2010 09:29:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sześdziesięciolecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie
14.06.2010 17:44:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2010
14.06.2010 16:38:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
14.06.2010 16:24:19 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Karta informacyjna z artykułu Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
14.06.2010 16:23:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta informacyjna do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
14.06.2010 16:23:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta informacyjna do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
14.06.2010 16:21:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OŚ 7616/5/2010
14.06.2010 16:05:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 czerwca 2010 r.
14.06.2010 15:11:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2010
14.06.2010 15:03:34 Tomasz Zdanowicz Z kategorii 2010 r. do kategorii 2010 r. został przeniesiony artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
10.06.2010 15:50:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
10.06.2010 15:49:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
10.06.2010 15:47:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
10.06.2010 15:47:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wzięcia pożyczki na kanalizację do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów