MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.07.2015 12:15:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Stanisławowie do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 12:08:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt zmiany uchwały w sprawie powyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 12:00:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji u Komendanta Stołecznego Policji o kandydatach na ławników do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 11:58:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady gminy i ich przewodniczących do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 11:56:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Stanisławów do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 11:55:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji OSP Rządza do artykułu IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 11:02:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł IX sesja Rady Gminy Stanisławów
31.07.2015 10:52:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM do artykułu Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 10:51:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM do artykułu Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 10:51:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. do artykułu Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 10:45:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 10:42:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. do artykułu Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 10:41:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
31.07.2015 09:24:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie 43/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2015 r.
31.07.2015 09:23:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2015 r.
31.07.2015 09:08:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
31.07.2015 08:45:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
29.07.2015 12:30:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zapytanie cenowe
28.07.2015 16:13:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej - PDF do artykułu KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 28 lipca 2015 r.
28.07.2015 16:13:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej - DOC do artykułu KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 28 lipca 2015 r.
28.07.2015 16:10:17 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 28 lipca 2015 r.
28.07.2015 12:21:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wnioski w formacie word do artykułu Fundusz sołecki na rok 2016
28.07.2015 12:20:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzory pism w formacie libre office do artykułu Fundusz sołecki na rok 2016
28.07.2015 12:19:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wysokość funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa do artykułu Fundusz sołecki na rok 2016
28.07.2015 12:17:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Fundusz sołecki na rok 2016
28.07.2015 10:17:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2015 r.
28.07.2015 10:16:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2015 r.
28.07.2015 10:13:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 32/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 czerwca 2015 r.
28.07.2015 10:12:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 czerwca 2015 r.
27.07.2015 17:00:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny urzędu
27.07.2015 16:53:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2015 r.
27.07.2015 16:53:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2015 r.
27.07.2015 16:48:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2015 r.
27.07.2015 16:48:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2015 r.
27.07.2015 13:42:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2015
24.07.2015 15:26:43 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2015 - budowa sieci kablowej średniego napięcia obręb Stanisławów
24.07.2015 15:25:42 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2015 - budowa sieci kablowej średniego napięcia obręb Stanisławów
24.07.2015 15:22:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.7.2015 budowa przedszkola w Stanisławowie
24.07.2015 15:19:50 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.7.2015 budowa przedszkola w Stanisławowie
24.07.2015 15:07:39 Robert Wiącek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
23.07.2015 16:30:34 Robert Wiącek Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
23.07.2015 16:29:48 Robert Wiącek Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
23.07.2015 16:28:49 Robert Wiącek Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
23.07.2015 14:13:13 Robert Wiącek Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
23.07.2015 14:10:18 Robert Wiącek Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
23.07.2015 14:09:11 Robert Wiącek Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
23.07.2015 14:07:54 Robert Wiącek Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
23.07.2015 14:00:57 Robert Wiącek Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów
23.07.2015 13:34:27 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zakup samochodu pożarniczego
21.07.2015 08:42:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Zestawienie otwartych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro