MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
10.06.2010 15:46:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały o wzięciu kredytu na spłatę pożyczek do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
10.06.2010 15:45:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do projektu zmian w budżecie do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
10.06.2010 13:57:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rozprawa administracyjna w sprawie gazyfikacji
10.06.2010 13:55:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rozprawa administracyjna w sprawie gazyfikacji
10.06.2010 13:52:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
10.06.2010 10:06:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
09.06.2010 15:58:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dotyczy budowy oczyszczalni ścieków
08.06.2010 13:23:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
08.06.2010 12:29:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Połączone posiedzenie komisji Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 15.
08.06.2010 12:28:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVI sesja Rady Gminy
08.06.2010 12:27:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
08.06.2010 12:24:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
08.06.2010 12:18:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji rady gminy
08.06.2010 10:15:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
08.06.2010 10:13:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
08.06.2010 10:13:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
08.06.2010 10:07:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, wzór oferty, wzór umowy do artykułu Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
08.06.2010 10:05:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
08.06.2010 09:08:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 7331a/5/2010
07.06.2010 14:07:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie RDOŚ w Warszawie do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
07.06.2010 14:05:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
07.06.2010 11:19:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiany w budzecie gminy na rok 2010
07.06.2010 10:46:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2010 r.
07.06.2010 10:45:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2010 r.
07.06.2010 10:45:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2010 r.
07.06.2010 10:43:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2010 r.
07.06.2010 10:22:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
04.06.2010 15:27:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2010
04.06.2010 15:18:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 czerwca 2010 r.
04.06.2010 09:57:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia, wzór oferty, wzór umowy do artykułu Karosacja samochodu furgon Volkswagen T-4
04.06.2010 09:55:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Karosacja samochodu furgon Volkswagen T-4
02.06.2010 13:47:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Errata do projektu założeń do artykułu Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
01.06.2010 14:11:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Szanowne Panie i Panowie Sołtysi gminy Stanisławów!
01.06.2010 13:40:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.
01.06.2010 08:20:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2010
31.05.2010 11:07:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Powszechny Spis Rolny 2010
28.05.2010 13:14:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
28.05.2010 13:09:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pomoc powodzianom
28.05.2010 09:22:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pomoc powodzianom
27.05.2010 14:12:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
25.05.2010 15:31:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, oferta i wzór umowy do artykułu Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów
25.05.2010 15:30:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, oferta i wzór umowy do artykułu Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów
25.05.2010 15:29:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów
25.05.2010 13:25:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Spraw Nr RIiGK 7331a/6/2010
25.05.2010 13:16:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów
25.05.2010 11:24:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2009 do artykułu Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2009
25.05.2010 11:23:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2009
25.05.2010 10:30:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe za rok 2009
25.05.2010 10:28:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe za rok 2009
25.05.2010 10:09:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz działek objętych inwestycją do artykułu Wykaz działek pod rozbudowę drogi Warszawa - Stanisławów